Календар

За 23-та поредна година броим зимуващите водолюбиви птици в България

За 23-та поредна година броим зимуващите водолюбиви птици в БългарияНад 200 служители и доброволци на БДЗП ще се включат в мащабната инициатива

10 януари 2013 г., София - За 23-ри пореден път Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) организира преброяване на зимуващите водолюбиви птици у нас. Над 200 служители и доброволци на БДЗП и участващите партньори, обединяват усилията си в повече от 40 екипа. Те ще посетят почти всички водоеми в страната от 11 до 13 януари 2013 г. В същия период ще бъдат преброени птиците и в повечето европейски страни. В България ще бъдат обхванати над 200 територии, включващи Дунавското и Черноморското крайбрежие, и всички водоеми във вътрешността на страната, където зимуват водолюбивите птици. Участниците ще проследят броя, вида и разпространението на птиците. Резултатите ще ни дадат отговор на въпроса „Повече или по-малко са птиците у нас през тази зима?”

„Целта на преброяването е да събере точна информация, която да послужи за оценка на промените в състоянието на популациите на наблюдаваните видове птици. То е показател за промените в средата, която обитават птиците и хората”, коментира Йордан Христов от БДЗП, национален координатор на преброяването. „Тези проучвания са особено важни и актуални в контекста на темата за климатичните промени, която е на дневен ред в момента навсякъде по света и която засяга всеки от нас”, допълни той.

Резултатите от наблюденията за предходни години показват, че значително по-малко са птиците, които зимуват у нас в сравнение с началото на отчитане на техния брой. Така например през 1997 г. са регистрирани общо над 703 хиляди индивида водолюбиви птици в цялата страна, а през зимата на 2012 г. бяха регистрирани едва 25% (около 274 хиляди). Наблюденията за определени видове показват, че те предпочитат да зимуват далече на север от нашата страна, където температурите са по-ниски и благоприятни за тяхното съществуване.

Очакванията ни за предстоящото броене тази година са за повече птици от миналата година. Предварителната информация показва, че към момента в страната ни зимуват около 20 000 от световно застрашените червеногуши гъски, което е значително повече от регистрираните 800 индивида през зимата на 2012 г. Този висок брой е близо 40% от всички червеногуши гъски в Света, който е концентриран основно по нашето Черноморие. Това значително присъствие на вида у нас отрежда огромна отговорност на страната ни към съществуването на вида в световен мащаб. Също така, в края на изминалата година у нас е регистрирана трипръста чайка, която е рядък вид, установявана в страната по-малко от 10 пъти. Предварителни наблюдения от изминалите седмици на настоящата зима предвещават по-високи числености на водолюбивите птици от тези през 2012 г.

България е предпочитано място за зимуване на редица водолюбиви птици. Сред тях са и видове, включени в Световния червен списък като червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница, къдроглавият пеликан и много други. През студени зими в България е дом на 70% от световната популация на червеногушата гъска и до 40% от европейската популация на голямата белочела гъска. Също така, близо 20 на сто от популацията на малкия корморан зимува по нашите земи.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в световен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата. То дава оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват, голяма част от които са част от екологичната мрежа Натура 2000.

Партньори в преброяването са Изпълнителна агенция по околна среда, Сдружение за дива природа „Балкани”, Българска орнитологична централа и Федерация „Зелени Балкани”. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) също има съществена роля в осъществяването на преброяването, осигурявайки автомобили и експерти от своите регионални звена, които ще извършват и проверки за нарушение на Закона за лова. Съдействие в преброяването ще окажe и ДЛС “Дикчан” ­ с. Сатовча, които ще подпомогнат преброяването в района на р. Места и яз. Доспат.

Повече данни за преброяванията, извършени от БДЗП през последните години, както и карта на районите

свържете се с представител на регионалните офиси на БДЗП

снимка: Чавдар Николов

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3857 посещения

OFF

Последно качено » Новини