Календар

Резултати от картирането на опасната електрическа мрежа в България за 2012 година

Резултати от картирането на опасната електрическа мрежа в България за 2012 годинаПрез 2012 година стартира дейността за картиране на опасни електроразпределителни стълбове около активни гнездата на египетските лешояди по проект "Помощ за египетския лешояд".

През 2012 г. експерти от БДЗП картираха над 5200 стълба от разични типове, като изминаха над 500 км по протежение електрически линии в България. Картираните стълбове попадат в 14 гнездови територии на египетски лешояди в 9 НАТУРА 2000 зони. За съжаление, бяха открити и множество загинали птици под електроразпределителните стълбове и жици. Общо бяха открити 89 жертви от видовете: бял и черен щъркел, орел змияр, обикновен мишелов, голям и малък ястреб, гарван, горска улулица, бухал, синявица, както и множество пойни птици.

Въз основа на получените резултати, ще бъдат предложени за изолиране 100 от най-рисковите стълбове за живота на египетските лешояди в България. Картирането на стълбовете ще продължи и през 2013 година.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3139 посещения

OFF

Последно качено » Новини