Календар

Регионалното министерство влошава защитата на дюните в законова промяна, подготвена, за да ги опазва по-добре

Регионалното министерство влошава защитата на дюните в законова промяна, подготвена, за да ги опазва по-добреЕкспертите на коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" установиха, че подготвените от три министерства законодателни промени след скандала с дюните в Несебър съвсем не разрешават проблема и на практика не отразяват предложенията на природозащитните организации.

Най-скандално е предложението на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). То влошава защитата на дюните, като приема, че е възможно да има дюни и във зона "Б" по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Това ще създаде противоречие в закона, който сега казва императивно, че всички дюни са само в зона "А", без значение дали са на до 100 метра от морето или на повече.

МРРБ са приели единствено предложението на природозащитниците за публикуване на проектите за Общи устройствени планове (ОУП), а не само на вече одобрените ОУП. Не са приети предложенията за обжалваемост на ОУП, за прозрачност и обжалваемост на Подробен устройствен план (ПУП), както и на строителните разрешения.

Според МРРБ само когато имотът е в защитена зона и защитена територия, заинтересованите лица ще могат да обжалват само ПУП, но не и строителното разрешение. Всички други случаи на екологичен проблем са извън кръга за обжалване.

В предложенията на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) пък не се предлага спиране на продажбата на държавни гори в Натура 2000.

В предложенията на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) също има скандално отстъпление от защитата на дюните по настоящия ЗУЧК. С предложенията си то допуска възможност в закона дюните да бъдат общинска собственост. Към момента има императивна правна норма в ЗУЧК, че те са публична държавна собственост. Вместо да се ангажират с мерки за прилагане на закона, който действа от четири години, МОСВ също като МРРБ явно иска да отслаби защитата върху дюните и да ги даде в ръцете на корумпирани общини.

Все пак МОСВ предлага да се забрани строителството върху дюни в защитени територии. МОСВ е приело предложението на природозащитниците да се предвиди подзаконов акт в Закона да биологичното разнообразие (ЗБР) - методика за преценяване въздействието върху зона от Натура 2000. МОСВ предлага съкращаване на срока за обявяване на заповедите за Натура 2000 зони за местообитанията, когато има дюни - до 1 година. Това обаче не решава проблема с отразяването на дюните в кадастъра по чл. 6, ал.6 от ЗУЧК. За останалите зони за местообитанията от Натура 2000 МОСВ дори иска да удължи срока от 4 на 6 години.

От сайта на МРРБ: Предложенията на трите министерства

Юридически анализ на подготвените от трите министерства законови промени (спрямо нашите предложения), а също и кое как се случва, кой каква игра играе: Зелени адвокати: Дюнигейт: експертна среща в МРРБ

снимка от Информационна агенция "КРОСС"

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5111 посещения

OFF

Последно качено » Новини