Календар

Кампания за осигуряване на бюджет, който е ключов за „зелена“ реформа на ОСП

Кампания за осигуряване на бюджет, който е ключов за „зелена“ реформа на ОСПНа 6-ти ноември 2012 г. Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) стартира електронна кампания във връзка с планирането на бюджета на ЕС за земеделие. Кампанията е насочена към настоящата реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС и осигуряване на бюджет, който е ключов за „зелена“ реформа на ОСП. Целта е да бъдат спрени безполезните плащания за земеделие, което не осигурява публични стоки – запазена природа, въздух, почва и вода.

Всеки може да подпише писмото до премиера в полза на фондовете за природата

Във връзка с това, БДЗП настоява за следното:
• Определяне 1% от бюджета на ЕС за LIFE фонда - единственият финансов инструмент на ЕС в подкрепа на околната среда.
• „Зелен“ I стълб на ОСП и осигуряване на 50% от общия му бюджет за развитие на селските райони.
• Обезпечаване 20% от бюджета на ЕС за дейности за подобряване на климата.
•Премахване на безполезното харчене на пари и заделяне на достатъчно финансови средства за чуждестранна помощ и развитие.

Кампанията цели да повлияе за истинска „зелена“ реформа на Общата селскостопанска политика. Реформата на ОСП не бива да бъде застрашена от земеделските лобита и интересите на страните членки, които се интересуват единствено колко повече пари биха могли да вкарат в джобовете си от бюджета на ОСП. Бюджетът на ЕС трябва да се оттегли от инвестиране във вредните субсидии като директните плащания на площ и да се превърне в движеща сила за “зелена” икономика.

Всеки може да се включи в кампанията като подпише писмото до министър-предстедателя Бойко Борисов, което изисква да се подсигури бюджета на Европейския съюз в полза на фондовете на Общата стопанска политика за развитие на селските райони и фонд LIFE, който защитава изчезването на дивата природа.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2643 посещения

OFF

Последно качено » Новини