Календар

Семинар на тема 'Предотвратяване на трафика на диви животни'

Семинар на тема 'Предотвратяване на трафика на диви животни'Митническите служители се обучават за противодействие
на трафика на диви животни


Семинарът се организира от Българското дружество за защита на птиците, със специалното участие на топ експерта от Великобритания Гай Кларк

На 18 и 19 септември 2012 г. по инициатива на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в София ще се проведе семинар на тема "Предотвратяване на трафика на диви животни". Целта на обучението е да запознае служители на Агенция Митници с темата за престъпленията срещу дивата природа и по-специално трафика и незаконната търговия със защитени видове. Семинарът се осъществява в рамките на проекта на БДЗП LIFE+ "Опазване на царския орел и ловния сокол", съфинансиран от Европейската комисия.

Основен лектор на събитието ще бъде водещият английски експерт Гай Кларк, ръководител в Британската Гранична агенция и звеното й на Летище Хийтроу. Гай Кларк е водил десетки обучения по цял свят на тази тема и сега по покана на БДЗП ще участва в обучението за представителите на българските митници.

Нелегалната търговия и трафикът на защитени диви животни от природата се нареждат сред престъпления като незаконното улавяне, задържането им в плен, ограбването на малки или яйца от гнездата, отравяне, бракониерство, поставяне на капани и примамки, които са едни от основните причини за изчезването и намаляването на популациите на хиляди видове растения и животни. Търговията на защитени видове от дивата флора и фауна се регулира от Вашингтонска конвенция за регулиране на търговията със застрашени видове на дивата флора и фауна, известна като конвенцията CITES. Тя е приета през 1973 г., а България я ратифицира на 12 декември 1990 г. Над 33 000 различни вида растения и животни попадат в полезрението на Конвенцията.

Една изключително красива и емблематична за България птица – ловният сокол – е на практика изчезнала от нашата природа именно поради ограбването на гнездата, трафика и незаконната й търговия.
БДЗП от дълги години работи за предотвратяване на престъпленията срещу дивата природа и в частност трафика и нелегалната търговия с диви животни в сътрудничество с основните национални институции – Митниците, Полицията, Прокуратурата, Министерство на околната среда и водите, Националния природонаучен музей към БАН. Семинарът се осъществява в рамките на дейностите на БДЗП по проекта LIFE+ "Опазване на царския орел и ловния сокол", съфинансиран от Европейската комисия.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2850 посещения

OFF

Последно качено » Новини