Календар

Двойка царски орли осинови малко в Западна Странджа

Двойка царски орли осинови малко в Западна СтранджаЛюбопитното поведение бе наблюдавано след като малкото орле бе върнато в гнездото заедно с пиле от истинското люпило на двойката

Интересен случай на осиновено царско орле от двойка възрастни птици бе наблюдаван от експерти на БДЗП в Западна Странджа. В началото на август в едно от гнездата на царски орел, което се охранява от БДЗП, орлето се опитва да направи първия си полет, но той се оказва неуспешен. За щастие охранителят успява да хване малкото и да го качи на ниските клони на дървото, за да му даде нов шанс да полети. Пилето обаче явно не е готово да направи първия си полет и остава да нощува под закрилата на пазача на гнездото.

На следващия ден експерти от друга природозащитна организация, с които БДЗП си партнира – Зелени Балкани, планират да върнат в природата друго младо царско орле. То е намерено две седмици по-рано в друго гнездо и е взето за лечение в Спасителния център за диви животни, тъй като е установено, че пилето е недохранено и дехидратирано. След двуседмична рехабилитация в Центъра, орлето е вече с нормално тегло и в добро общо състояние и му е поставен GPS/GSM предавател. Природозащитниците от двете организации решават да върнат неуспешно излетялото орле в гнездото на родителите му, но заедно с него да оставят и другото пиле, което е било подложено на лечение. Развръзката се оказва щастлива, защото след като двете пилета, едното от които е чуждо, са качени в гнездото, възрастните птици започват да хранят и двете. По този начин те „осиновяват” рехабилитираното изтърсаче.

Охранителят на гнездото от БДЗП продължава да следи зорко развитието на малките и поведението на възрастните птици. Добрата новина е, че преди няколко дни и двете млади орлета излетяха успешно в един и същи ден с разлика от само 15 минути. Пазачът на гнездото продължи да наблюдава семейството орли още 2 дни, за да се увери, че малките се справят сами и летят в околността. В момента те се учат от своите родители да ловуват и да се справят сами. Не след дълго по закона на природата младите птици ще бъдат прогонени от възрастните и ще започнат самостоятелния си път.

С успешния завършек на тази заплетена „семейна сага” в Западна Странджа, БДЗП завърши сезона на охрана на гнездата. Общо 6 застрашени гнезда на царски орел бяха пазени от доброволци охранители на БДЗП. От тях излетяха 6 малки орлета, които в момента се готвят да се отделят от родното гнездо и повечето от тях ще мигрират на юг.

Царският орел е една от най-редките и красиви птици, които се срещат в България. Той има статут на „световно застрашен вид” и е вписан в българската и в европейската Червена книга. Останали са малко над 20 размножаващи се двойки у нас.

Охраната на гнездата и мониторинга на популацията на царския орел се извършват от БДЗП в рамките на проекта LIFE+ „Опазване на царския орел и ловният сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България”. Той се съфинансира от Програма LIFE+ на Европейския съюз и има продължителност пет години (2009 – 2013 г.) Други дейности по опазването на царския орел в рамките на проекта са: сателитно проследяване на 21 птици, изкуствено подхранване през зимата и пролетта, изолиране на най-опасните ел. стълбове от електропреносната мрежа, засаждане на дървета, подходящи за гнездене на вида и много други.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4691 посещения

OFF

Последно качено » Новини