Календар

МОСВ спря два опасни за птиците ветропарка в Добруджа

МОСВ спря два опасни за птиците ветропарка в ДобруджаЧаст от генераторите щяха да бъдат на самата граница на Защитена зона „Дуранкулашко езеро”, която има световно значение и приютява хиляди птици от защитени видове


Министърът на околната среда и водите отмени две решения по ОВОС на Регионалната инспекция по околна среда и води – Варна, разрешаващи изграждането на два големи ветропарка в Добруджа. Отмяната дойде след подадени жалби от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Зелени Балкани.

Спрените ветроенергийни паркове, състоящи се съответно от 150 ветрогенератора („Генерал Тошево”) и 95 ветрогенератора („Смин”), беше предвидено да бъдат изградени в една от най-интензивните части на миграционния път Via Pontica, както и в опасна близост до Защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Някои от ветрогенераторите щяха да бъдат разположени само на няколко стотин метра от границата на Защитена зона „Дуранкулашко езеро”, което е природен обект от европейско и световно значение. През зимата тук се концентрират десетки хиляди патици и гъски, сред които и световно застрашената червеногуша гъска. През миграционния период през Крайморска Добруджа преминават хиляди щъркели, пеликани и грабливи птици.

Решенията, с които директорът на РИОСВ – Варна одобрява изграждането на ветропарковете „Генерал Тошево” и „Смин” са взети на базата на погрешно представена и интерпретирана биологична и орнитологична информация, както и непълни оценки за съвместимост, които не отговарят на нормативните изисквания, и на изискванията на ЕС. Жители от община Шабла, както и ловната дружинка от с. Дуранкулак, със свои подписки също изразиха несъгласие с изграждането на ветропарка „Смин”. Против ветропарка се обявиха и експерти от две от най-големите и уважавани в света природозащитни организации – Кралското дружество за защита на птиците (RSPB) и Световният тръст за водолюбиви птици и влажни зони (WWT). Въпреки това, директорът на РИОСВ – Варна, пренебрегвайки мненията на местните жители и авторитетите в областта на природозащитата, скандално одобри изграждането на „Смин”.

Българското дружество за защита на птиците се бори срещу изграждането на ветропаркове в райони важни за птиците още от 2004 година. Дружеството сезира Европейската комисия за изграждането на ветропаркове в района на Калиакра. Наказателната процедура по този случай е в своята финална фаза. На 21 юни тази година България получи последно предупреждение относно увреждането на Калиакра. В ход е и втора наказателна процедура за липсата на цялостна защита на Натура 2000 зоните, като най-честите нарушения са свързани с изграждане на вятърни паркове.

Неведнъж сме информирали обществото, че бумът на възобновяемите енергийни източници заплашва природата на България. Липсата на пазарни механизми при изкупуването на произведената енергия и на ограничения при развитието им в ценни природни територии доведе до бум в инвестиционните намерения със съответния негативен социален ефект (повишена цена на ел. енергията) и увреждане на ценни природни местообитания.

„Ветропарковете са особено опасни за едрите, реещи се птици като щъркели, орли и лешояди. Дори само едно прелитане в района на перките може да бъде фатално за тях, както това вече се случи с един белоглав лешояд, който беше разсечен от ветрогенератор в района на Калиакра“, коментира Стойчо Стойчев, директор по природозащита в БДЗП.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3191 посещения

OFF

Последно качено » Новини