Календар

Семинар за разработване и прилагане на планове за управление на защитени територии

Семинар за разработване и прилагане на планове за управление на защитени територииСеминарът, ще се проведе от 7 до 9 май в Бургас. Организира се от Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) – партньор на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) по проект „Живот за Бургаските езера” към програма LIFE+ на ЕС.
Целта на организаторите е да се подготвят специалисти, които да разработват Планове за управление с акцент върху реалната природозащита и ефективното стопанисване на тези ценни, понякога уязвими или застрашени територии, които често са подложени на силен антропогенен натиск.
Обучението ще бъде изцяло с практическа насоченост и с много примери за и от участниците, които идват от цялата страна. Ще бъдат направят сравнителна оценка на различни планове за управление, например такива изготвени от Кралското дружество за защита на птиците, за управление на територии, принадлежащи към Световното културно наследство, Биосферни резервати на ЮНЕСКО и Рамсарски места – влажни зони от световно значение.

Експертът Джеф Уелч от Кралското дружество за защита на птиците (КДЗП) ще води тридневното обучение на специалисти по природозащита в Бургас, за да представи на опита на колегите им от Великобритания в разработването и прилагането на планове за управление на защитени територии.

Настоящото обучение е изключително важно и навременно, защото в България предстои разработването и актуализирането на планове за управление на много от защитените територии. Приоритетно планове ще бъдат разработвани за резерватите, но и за други защитени територии, сроковете на чиито планове изтичат и това налага разписването на нови такива. Съществуването на планове за управление за защитените територии е задължителна и адекватна мярка за тяхното опазване и правилно стопанисване, съгласно нашето законодателство.

Акцент в работата през трите дни ще бъде споделянето на опит от страна на Джеф Уелч, относно работата при срещи със заинтересовани страни и анализа на резултатите от тези срещи по отношение изпълнението на плановете за управление на защитените територии.

Участие в срещата ще вземат представители на БДЗП, БФБ, РИОСВ – Бургас и Регионалния исторически музей в Бургас - природозащитна експозиция.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3257 посещения

OFF

Последно качено » Новини