Календар

Дестинация София - стари предизвикателства и нови възможности

Дестинация София - стари предизвикателства и нови възможностиВ рамките на третото издание на фестивала Зелени дни, Българска асоциация за алтернативен туризъм
в партньорство с Общинско предприятие Туристическо обслужване, Софийски университет “Св. Климент
Охридски” и посолството на Австрия, си поставя за цел да адресира проблемите на град София, които са
пречка за развитието на туризма, насочен към гражданите и гостите на града и опазващ природата. В тази
връзка на 18 април ще се проведе конференция на тема “Дестинация София – стари предизвикателства
и нови възможности”. Целта на дискусията е да срещне представители на регионалните и местни власти,
културни и образователни институции и туристическия бранш, за да обсъдят възможностите София да бъде
един по-гостоприемен град и по-добро място за живот.

Конференцията ще бъде открита с презентация на ръководителя на Дирекция “Стратегическо развитие на
дестинацията” на община Виена Маркус Пенц, който ще представи автрийския опит в развитието на културен
туризъм.
В рамките на дискусията след това ще могат да бъдат обсъдени следните въпроси:
Tуристическа интерпретация на културно-историческото наследство на София
София е античен средищен град, който Константин Велики е нарекъл ‘своя Рим’.
По какъв начин днес софиянци наричат града си? Как го определят екскурзоводите пред гостите на София?
Има ли необходимост имиджа на града да се обогати или напротив – да се насочи в конкретна посока, за
да постигнем разпознаваемост пред света. Правилно ли разбираме културно-историческото наследство на
София? Как да го социализираме по-успешно?
Фестивали и културни инициативи в София
Международните фестивали могат да бъдат основен инструмент за привличане на туристи в града.
Позната ли е София като културен център на Балканите, където се провеждат събития с международно
значение? Извлича ли се максимума от събития в София по отношение на мултиплициране на ползите за
културно и икономическо развитие на града?
Околностите на града
Край София няма нито море, нито голяма река, но има висока планина.
Какви грижи полага София за планината си? Могат ли жителите и гостите на града да достигнат лесно
и удобно до подножието на Витоша, ако не разполагат с автомобил? Може ли Витоша да приеме всички
граждани, които искат да си отдъхнат през почивните дни? Няма ли други планини около София? Какво знаем
за тях?
Стремежът ни е да стигнем до отговорите на конкретни въпроси, които касаят облика на града пред туристите,
както и почивката на софиянци през уикенда.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5904 посещения

OFF

Последно качено » Новини