Календар

Нова 7-метрова кула за наблюдение на птици в защитена местност „Пода”

Нова 7-метрова кула за наблюдение на птици в защитена местност „Пода”Нова 7-метрова кула за наблюдение на птици ще бъде открита на на 30 март 2012 г. (петък) от 14:00 часа в защитена местност „Пода”.
7-метровата кула за наблюдение на птици допълва възможностите, които малката защитена територия предлага на посетителите. През новия туристически сезон популярната дестинация за природен туризъм и наблюдение на редки видове птици, освен познатите две специализирани укрития, вече ще предлага на гостите от цяла Европа и света едно по-различно и удобно място за наблюдение на птици. Кулата е възстановена на най-красивото място в защитената местност. От нея се разкрива красива гледка към Черно море, града, бившите утайници на нефтопреработващото предприятие (през по-голямата част от годината те са предпочитано място за почивка от много видове птици), както и към единствената смесена чаплова колония в близост до голям и модерен град, като Бургас. На ниските храсти в защитената територия гнездят заедно малка бяла чапла, сивата, нощната, гривеста и ръждивата чапли, както и бялата лопатарка, блестящият ибис и малкият корморан.

Високото съоръжение, предназначено за посетители, е само едно от подобренията в туристическата инфраструктура на защитена местност „Пода”, стопанисвана от Българско дружество за защита на птиците. Предстои да бъдат изградени два паркинга за автомобили и да се подобри пътят към защитената територия. Всичко това ще се случи в рамките на проект „Живот за Бургаските езера” по програма LIFE+ на ЕС, изпълняван от БДЗП.
Надяваме се с помощта и подкрепата на всички гости по време на откриването да изберем име на кулата за наблюдение на птици.
Очакваме Ви на 30 март 2012 г. (петък) в 14:00 часа в Природозащитен център на Българско дружество за защита на птиците „Пода”.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3693 посещения

OFF

Последно качено » Новини