Календар

Скандално решение дава зелена светлина за построяване на ветропарк

Скандално решение дава зелена светлина за построяване на ветропарк20 март 2012 г. - През месец март варненската Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) одобри поредните два големи проекта за изграждане на ветропаркове в Добруджа, в общините Шабла и Генерал Тошево. Особено скандален е проектът „Смин“, който предвижда изграждането на 95 турбини, всяка с мощност от 2 MW, в близост до защитената зона от Натура 2000 „Дуранкулашко езеро“ - сърцевината на мястото, където зимува една от най-застрашените птици в света – червеногушата гъска. Ветропаркът ще създаде стена от турбини между местата за нощуване на гъските (езерото и морето) и обработваемите площи, където те се хранят. Районът на Шабленските езера, и особено Дуранкулашко езеро, са единствените места, където редовно се концентрира значителна част от популацията на червеногушата гъска. Между 20 и 50% световната популацията на вида зимува около Дуранкулашкото езеро.

Всички тези факти са игнорирани в Оценката за въздействието върху околната среда (ОВОС) и зоната от мрежата Натура 2000. РИОСВ - Варна одобрява проекта въпреки отрицателните становища на Националния природонаучен музей към БАН, няколко български и международни неправителствени организации, ловната дружина в Дуранкулак и подписката срещу парка от местни жители. Одобрението на проекта се случва в контекста на напредналите наказателни процедури на Европейската комисия срещу България за невъзможност да осигури достатъчна защита на зоните от Натура 2000 точно в Крайбрежна Добруджа при изграждане на ветропаркове.
Нещо повече - РИОСВ Варна издава решение за предварително изпълнение на опасния ветропарк. Целта е да се предостави възможност на инвеститора бързо да сключи договор с „НЕК” ЕАД за присъединяване към електрическата мрежа на по-високите изкупни цени на тока, както и да започне изграждането на вятърния парк преди да са приключили процедурите по обжалване на скандалното решение по ОВОС. Мотивите са, че изграждането на парка ще осигури приходи в местния бюджет и се защитават „особено важни държавни и обществени интереси, свързани с поети от страната ни международни ангажименти по отношение на опазване на околната среда, което косвено засяга и човешкия живот“. С подобни мотиви РИОСВ Варна застава срещу позицията на Премиера за задържане на растежа на ветроенергийния сектор в България. На няколко пъти при срещи с чуждестранни лидери и инвеститори тази година Бойко Борисов се обяви за овладяване на бума в т. нар. „зелена енергия”, тъй като този сектор не създава дългосрочни работни места, а изсмуква средства от българския данъкоплатец и ги насочва към големите инвеститори. Борисов твърди, че страната ни прекалено бързо изпълнява изискванията за производство на зелена енергия и към днешна дата е първенец в това отношение, но всичко това е за сметка на българския данъкоплатец, който все още е най-бедният в Европа.
Твърденията на премиера се подкрепят от факта, че само в Добруджа вече са планирани 3928 вятърни генератора. Почти няма село в района, където да не е заявено намерение за изграждане на ветропарк. РИОСВ - Варна обаче приема, че някои ветропаркове са от важен държавен и обществен интерес и така поставя чисто икономическия интерес на инвеститорите пред този на гражданското общество и природата, за който е призван да се грижи.
Сега на ход са Българският съд и Европейската Комисия. Предстои да видим дали съдът ще отмени решението за предварително изпълнение на ветропарка „Смин“ и дали това ново решение на РИОСВ - Варна ще предизвика бърз напредък в наказателните процедури срещу България за нарушения на Директивата за птиците при изграждането на ветропаркове.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3186 посещения

OFF

Последно качено » Новини