Календар

Традиционно среднозимно преброяване на водолюбивите птици в Източните Родопи

Традиционно среднозимно преброяване на водолюбивите птици в Източните Родопи1 000 водолюбиви птици от 10 вида бяха регистрирани около язовир Ивайловград и поречието на река Арда в Източните Родопи по време на традиционното среднозимно преброяване на водолюбивите птици, което се състоя между 13 и 15 януари 2012 г. Най-многобройни бяха зеленоглавите патици, следвани от големия корморан, кафявоглавата потапница, малкия и големия гмурец.

В преброяването участваха млади доброволци от Кърджали и Маджарово, водени от Марин Куртев.

Преброителите са наблюдавали двойка морски орли, гнездяща в близост до яз. „Ивайловград”. Морският орел е най-едрият орел в Европа и е изключително рядък. Във вътрешността на страната са известни едва три находища на вида.

Тазгодишното преброяване на птици в Източните Родопи бе част от младежка образователна програма на българско-холандския проект за устойчивото развитие на района "Новото тракийско злато". Млади хора бяха обучавани да разпознават птиците и да боравят с полеви наръчници за наблюдението им.

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици е инициатива на Wetlands International и се провежда от 1967 г. в почти всички европейски държави. Целите на преброяването са да се определи размерът на европейските популации на водолюбивите птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват.

В България координатор на инициативата е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Виж информацията от БДЗП.


Проектът „Новото тракийско злато”:

„Новото тракийско злато” e петгодишен проект (2009-2014) за устойчивото развитие на Източните Родопи, изпълняван от холандските природозащитни организации АРК и Авалон, които имат голям международен опит в проекти за опазване на околната среда и биоземеделието. Проектът е финансиран от Националната пощенска лотария на Холандия.

„Новото тракийско злато” е уникален проект, съчетаващ в интегриран подход работата по трите компонента: дива природа, биологично земеделие и екотуризъм. Според екипа на проекта опазвайки и възстановявайки дивата природа на Източни Родопи и запазването на типичния мозаечен ландшафт чрез природосъобразно пашуване може да се създаде база за развитието на нова зелена икономика в района. Източните Родопи имат всички предпоставки да се превърнат в център за екотуризъм – уникална природа, изключително разнообразие на флора и фауна, богато културно наследство. Съчетано с екотуризма биологичното земеделие не само дава качествена храна, но създава работни места, повишава жизнения стандарт на местните хора и намалява обезлюдяването на района.

Вижте повече на: www.newthraciangold.eu

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3476 посещения

OFF

Последно качено » Новини