Календар

МОСВ отменя решение на РИОСВ-Бургас за изграждане на ветропарк

МОСВ отменя решение на РИОСВ-Бургас за изграждане на ветропаркСлед подадени жалби от страна на БДЗП и Зелени Балкани МОСВ отмени решение на РИОСВ – Бургас за изграждане на ветропарк, северно от Атанасовско езеро.

Одобреният от РИОСВ-Бургас ветроенергиен парк, състоящ се от 11 ветрогенератора, беше предвидено да бъде изграден в най-интензивната част на единия от двата най-големи миграционни пътища в Европа – Via Pontica, където прелетният коридор е с ширина не повече от 60 км. Това е на практика най-тясното място на прелетния път не само по българското Черноморие, но и въобще северно от Босфора.

Площадката на ветропарка е само на 5 км от границата на ЗЗ „Атанасовско езеро”, което в резултат на над 20-годишни проучвания е доказано най-важното място с тесен фронт на миграция на щъркели, пеликани и грабливи птици в България. До 204 000 щъркела и до 60 000 грабливи птици прелитат ежегодно оттук по време на есенната миграция. Това е мястото с най-голяма концентрация в Европа по време на прелет за розовия пеликан /Pelecanus onocrotalus/ и къдроглавия пеликан /Pelecanus crispus/, тръстиковия блатар /Circus aeruginosus/, вечерната ветрушка /Falco vespertinus/ и на второ място (след Босфора) по концентрация на малкия креслив орел /Aquila pomarina/. Заедно с останалите Бургаски езера то е едно от най-благоприятните места за нощуване на пеликаните и щъркелите по трасето между делтата на Дунав и Босфора. Изграждането на парка би създало смъртоносна преграда за пеликаните, идващи от север и кацащи да нощуват в Атанасовското езеро.
Решението, с което директора на РИОСВ - Бургас одобрява изграждането на ветропарка, е взето на базата на погрешно представена и интерпретирана биологична и орнитологична информация, както и непълна оценка за съвместимост, която не отговаря на нормативните изисквания.

Изказваме благодарности на министъра на околната среда и водите Нона Караджова за неговата отмяната, с което се гарантира опазването на популациите на мигриращите птици и се прилага Директивата за птиците и Директивата за местообитанията на Европейския съюз.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3134 посещения 2 коментара

Коментари

  1. Любка Иванова
    2012-01-13 17:12:45

    Подкрепям Ви!!!

  2. Питащ
    2012-01-07 06:43:28

    И какви ще са последствията от това? Дали ще има наказани? Някой ще се сети ли да попита тамошния директор ЗАЩО при него в последните 2 години броя на отменени аналогични решения е най-висок в цялата система на МОСВ?! За отменените решения си има ПЕРСОНАЛНО ОТГОВОРНИ конкретни държавни чиновници, работили по случая! Дали последните не са взели допълнително материално стимулиране(ДМС) от държавния бюджет, дали не са с добри атестации "за добра служба"?! Докато няма РЕАЛНИ НЕГАТИВНИ ПОСЛЕДИЦИ (наложени сериозни служебни наказания, отнемане на ДМС, уволнения за рецидиви и др.) за директора, постановил отмененото Решение, за персонално отговорните служители, за преките им началници и авторите на некомпететния доклад - всичко останало е бошлаф!

OFF

Последно качено » Новини