Календар

Бургаското езеро посрещна първите тръноопашати потапници

Бургаското езеро посрещна първите тръноопашати потапнициВ края на ноември Бургаското езеро посрещна първите тръноопашати потапници. В езерото Вая бяха наблюдавани 260 екземпляра от вида. Очаква се през декември и януари броят им да нарасне. Бургаското езеро осигурява храна на почти 700 до 800 тръноопашати потапници през студените месеци на годината. Видът само зимува в страната ни. Днес числеността на тръноопашатите потапници намалява в цял свят, преди всичко поради промяната на местообитанията му и бракониерство.

Посегателствата срещу вида се дължат преди всичко на неговата непредпазливост и красивия син клюн при мъжките екземпляри. Клюнът и дългата стърчаща опашка са най-характерните отличителни белези на тръноопашатата потапница. За пръв път тази зима екземпляри са видени и в защитена местност „Пода”.

През ноември се появиха и първите големи белочели гъски в Бургас. Те зимуват на територията на страната ни, като в бургаските езера вече нощуват над 1 000 екземпляра. Сред големите белочели гъски са забелязани и открояващите се с оперението си червеногуши гъски. Видът е застрашен от изчезване в света и за опазването му се полагат големи усилия. Основна част от световната популация зимува в страната ни – в района на Дуранкулашкото и Шабленското езера.

Във водите на Атанасовско езеро през зимата сред многобройните бели ангъчи се наблюдават и по-редките червени ангъчи. През последните дни на ноември доброволци на Българско дружество за защита на птиците са видели 24 екземпляра от вида. В Бургас са останали да зимуват и бели лопатарки, които през пролетта отглеждат малките си в смесената чаплова колония в защитена местност „Пода”. Две бели лопатарки са наблюдавани по време на редовния мониторинг на езерата, извършван по проект „Живот за бургаските езера” към програма LIFE+ на ЕС.

Числеността на водолюбивите птици, които зимуват в езерата на Бургас, ще продължи да нарасва. С падането на температурите все повече птици от север ще намерят убежище и храна в езерата Вая, Атанасовско и комплексът от водоеми „Мандра – Пода”. Точната им цифра ще бъде отчетена през януари, когато ще се проведе среднозимно преброяване на водолюбивите птици в цяла Европа.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2594 посещения

OFF

Последно качено » Новини