Календар

Пресконференция за учредяването на туристически клъстер Зелената България

Пресконференция за учредяването на туристически клъстер Зелената БългарияНа 16 ноември 2011 г. от 12 часа, в хотел Рачев Болярски във Велико Търново инициаторите на Туристически клъстер „Зелената България” ще организират пресконференция за създаването на клъстера

На официална среща по-рано същия ден, ще бъде подписан договор за съдружие между инициаторите на клъстер „Зелената България” и ще бъдат обсъдени бъдещите дейности на клъстера по популяризирането на България като дестинация за зелен туризъм, създаването на клъстерната идентичност и нейното позициониране на пазара.

Инициативатa за създаването на Туристически клъстер „Зелената България” идва от група туроператори и собственици на бази за настаняване на туристи, разположени в селски и планински райони на България – там където природата е съхранена в максимална степен.

Инициаторите са членове на Българска асоциация за алтернативен туризъм (БААТ) от няколко години, а собствениците на настанителна база са носители на Сертификат „Зелена къща”, което ги ангажира да предлагат специфични туристически услуги.
Обединяването в клъстер е възможно решение за редица проблеми, пред които е изправен зеленият туризъм в България.

Стратегическите цели на клъстер Зелената България ще бъдат свързани с повишаването на конкурентноспособността на участниците, повишаване на квалификацията на техните екипи, както и разработване и внедряване на иновативни продукти и технологии.

Фокусът на дейността ще бъде поставен върху устойчивото оползотворяване и съхраняването на природното и културно-историческо наследство в интерес на местните общности и цялостното подобряване на разпознаваемостта на България, като дестинация за зелен туризъм.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3591 посещения

OFF

Последно качено » Новини