Календар

ОСП не оправда зелените надежди

ОСП не оправда зелените надеждиОрганизацията Бърд Лайф Интернешънъл е много разочарована от предложенията за реформи в Общата селскостопанска политика (ОСП), направени на 12 октомври от Европейската Комисия. Независимо от многократно повтаряните от ЕК обещания за екологични реформи, които да придвижат ОСП към възнаграждаване на фермерите, доставящи обществено полезни стоки, взетото решение не съумя да ги приведе в действие. По-лошото е, че рискува да накърни вече постигнатия с миналите реформи прогрес.

Във вида, в който са в момента, предложените законодателни промени няма да успеят да се справят с предизвикателствата към природните ресурси на Европа като вода, почва, биоразнообразие и климат. Не само, че Европейския съюз се обрича на провал при изпълнение на поставената цел до 2020 г. да се спре загубата на биоразнообразие, но и ще се влоши качеството на живот на хората, и ще се разрушат самите природни ресурси, от които зависи селското стопанство.

“Въпреки че, в предложението блещукат искрици надежда като например опазването на пасищата и въвеждането на екологични зони във фермите, те са засенчени от продължаващото субсидиране на производства на вредни продукти и от възможността страните-членки да пренасочват средства от предвидените за екология към подпомагане на чистата печалба”, каза Ариел Брунер, Ръководител на отдела за европейски политики на Бърдлайф Европа.

Сред най-проблематичните аспекти на предложението са [2]:
1.Възвратна модулация: голяма група държави ще имат възможност да пренасочват средства от Стълб 2 към Стълб 1. Това е в противоречие с предишните реформи и отдалечава парите от целево и ефективно изразходване към постигането на чисти печалби.
2.Съчетано подпомагане за много различни продукти, без да има ясен контрол от страна на Комисията върху причините за това подпомагане.
3.По-голяма подкрепа за всички мерки, свързани с развитието на селските региони, с изключение на екологичните.

Сред предложените подобрения са [2]:
1.Екологичните фокус зони са определени на 7% от площа на стопанството;
2.По-строго опазване на пасищата;
3.Обещания за въвеждането на Рамковата директива за водите при прилагането на кръстосаното съответствие, въпреки че остава въпроса кога това действително ще се случи.

Сега зависи от страните-членки на ЕС и Европейския парламент да разработят детайлите на тази реформа. Но дори на това ниво стои въпроса дали вземащите решения ще се съобразят с големите социални очаквания към селското стопанство. Организацията Бърдлайф е силно възмутена от изказването на председателя на Селскостопанската комисия в Парламента, който заяви публично, че ОСП трябва „първо да служи на интересите на фермерите, а не точно тези на обществото”[3]. Бърдлайф вярва, че по време на сурова криза, когато по-голямата част от обществото преживява труден период, е немислимо 40% от европейския бюджет да се постави в услуга на малка група граждани за сметка и дори във вреда на мнозинството.

Бърдлайф съвместно с широка гражданска коалиция настоява ОСП да започне реално да допринася за опазването на околната среда. Това означава силно и смислено „позеленяване” на двата стълба на ОСП, включително строги екологични мерки по първия стълб и достатъчо финансиране на екологични мерки като агроекологията по втория стълб. Реформирането на ОСП, така че действително да опазва и подобрява околната среда не е само хубаво пожелание, а жизнена необходимост, за да се гарантират природни ресурси за развитието на селското стопанство в бъдеще. Гражданското общество изисква реформиране на ОСП, за да може тя да служи на интересите на фермери, граждани и околна среда, за благото на всички. Страните-членки на ЕС и парламентаристите трябва да съберат кураж, какъвто Европейската комисия не намери и да защитят интересите на цялото общесто.

„Комисията за пореден път обеща да даде лъвския пай от бюджета на ЕС за субсидии на фермите. Оправданието са ползите, които ОСП ще допринесе за природата, климата и здравето. Жалко, че конкретното предложение е много слабо. То не отправя ясно послание за необходимостта от радикална промяна в нашите селскостопански системи и дори може да се провали в спирането на субсидиите за най-вредните практики. Ако бъдещата ОСП бъде предложената от Комисията днес, хората с право могат да бъдат извинени, че се чудят дали продукта си заслужава етикета”, добави Ариел Брунер.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3578 посещения

OFF

Последно качено » Новини