Календар

Европейски дни на птиците 2011

Европейски дни на птиците 2011За поредна година Българско дружество за защита на птиците е координатор за България на инициативата Европейски дни на птиците (EuroBirdwatch). Акцията се провежда ежегодно от 1993г. и се насрочва за първата събота и неделя на октомври (за 2011г. това са 1-ви и 2-ри октомври). Организира се от европейски национални организации, партньори на БърдЛайф Интернешънъл.

Тази година акцентът е поставен върху мигриращите птици и заплахите, свързани с тях. Целта е да се повиши вниманието на обществеността към спешната необходимост от защита на мигриращите птици и техните прелетни пътища.
БДЗП организира събития, посветени на световно защитени мигриращи птици, които се срещат у нас (червеногуша гъска, къдроглав пеликан, белоока потапница, тръноопашата потапница, малък корморан, египетски лешояд, ловен сокол, царски орел). В редица градове и села от страната ще се проведат образователни дейности, наблюдение и преброяване на птици, игри и забавления за най-малките.
Основната задача на Европейските дни на птиците е преброяването на колкото е възможно повече птици, обобщаване на данните в национално-координативни центрове и обединяването им в Международната база данни, с което се допринася за по-доброто опознаване на птиците и тяхното състояние.
Тази година координатор на най-масовия празник за наблюдение на птици в Европа е БърдЛайф Швейцария. За първи път в инициативата ще участват и централно-азиатските страни (общо 37 страни от Европа и Централна Азия).
През 2010г. в Европейските дни на птиците взеха участие над 60,000 души от 34 европейски страни, бяха организирани над 1, 000 събития и преброени 2,731,155 птици.

Градове-домакини на събитието:
София (1 октомври 2011г. – 10:00 -18:00 ч.) – Национален природонаучен музей
Варна (2 октомври 2011г. – 9:00 ч.) – Защитена местност „Ятата” (край Белослав) и местността „Петрич кале” (край Разделна)
Бургас (1-2 октомври 2011г. – 10:00 – 19:00 ч.) – Културен център „Морско казино” – зала „Георги Баев”, лятна сцена „Охлюва”
Пловдив (1 октомври 2011г. – 9:00 – 18:00 ч.) – Цар Симеоновата градина
Русе (3 октомври 2011г.) – 10:00 – 12:00 ч. – Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Русе; 18:00 – 21:00 ч. – галерия „Приятели”
Шабла (1 октомври 2011г. – 13:00 ч.) – Шабленска тузла
Хасково (2 октомври 2011г. – 9:30 – 16:00 ч.) – парк „Кенана”
Маджарово (1 октомври 2011г. – 10:00 ч.) - Природозащитен център на БДЗП „Източно Родопи“ – гр. Маджарово
Козлодуй (1 октомври 2011г. – 9:30 – 14:00 ч.) – Ботев парк
Свищов (30 септември, 1 и 2 октомври) - СОУ „Димитър Благоев” – гр. Свищов, СЗЗ Рибарници Хаджи Димитрово, местността „Паметниците” край гр. Свищов
Белене (1 октомври 2011г.) – местността Плажа
С. Ореш (1 октомври 2011г.) - СЗЗ Рибарници Хаджи Димитрово
С. Вардим (1 октомври 2011г.) - брега на река Дунав срещу СЗЗ Остров Вардим

Подробна информация и програма за събитията може да намерите тук:
http://bspb.org/show/2020-33

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4071 посещения

OFF

Последно качено » Новини