Календар

Стартът на природозащитната бригада на Атанасовско езеро тази година ще бъде със 100 участници

Стартът на природозащитната бригада на Атанасовско езеро тази година ще бъде със 100 участнициНачалото на превърналата се в традиция природозащитна бригада на Атанасовско езеро тази година ще бъде поставено с участието на 100 млади хора от цялата страна. Инициативата организирана от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) ще започне на 24 август и ще приключи на 2 септември. За десет дни се очаква, желаещите да помагат за поддържането и опазването на езерата на Бургас да станат много повече от заявилите своето участие.

За пръв път тази година младите природозащитници ще се включат в изграждането на остров за гнездене на саблеклюни. Най-подходящото за него място е защитена местност „Южни солници”, като част от Атанасовско езеро. В миналото там са гнездили хиляди двойки от този вид. Днес саблеклюнът, като един от видовете птици гнездящи на земята, най-много страда от набезите на хищниците в езерото. Този нов за езерата на Бургас остров от „насипен” тип ще предостави защитено място на пернатите за отглеждане на техните малки през следващия гнездови сезон. Експериментът ще стартира от първия ден на бригадата.

Друга нова природозащитна дейност, която ще приложат гостите на Атанасовско езеро и БДЗП, ще бъде работата по ограничаване достъпа на хищници до един от земните валове в поддържан резерват „Атанасовско езеро”. Бригадирите ще оградят с мрежи дигата, на която през миналата година беше изградена първата за страната ни експериментална система за контрол на хищниците – електропастир.

По време на бригадата участниците ще изградят и две нови изкуствени платформи за гнездене и почивка на пернатите обитатели на езерата. Ремонтът на вече съществуващите изкуствени острови в защитена местност „Пода” и Атанасовско езеро също е в техните ръце. Те ще се погрижат и за почистването на дигите от растителност в най-богатото на птици езеро, за да могат на тях спокойно да кацат и почиват къдроглавите и розови пеликани. От началото на август броят на хранещите се в езерото Вая пеликани надвишава 2 000.

Най-усилено на природозащитната бригада ще се работи по косенето на тръстиката в защитена местност „Пода”. Много висока е поставената пред бригадирите цел – да се създаде мозайка от открита водна площ и тръстика във водите на защитената територия, която да се използва от различни видове птици.

Причината да се случва бригадата на Атанасовско езеро е едно от най-древните явления в природата – прелета на птиците по миграционния път Виа Понтика. На емблематичното място край Бургас, известно като „Точката” и тази година всички желаещи ще се обучават в наблюдението на птици, в работата с оптична техника и воденето на орнитологичен дневник. Всеки един от участниците в бригадата ще допринесе допълването на данните от есенната миграция на птиците. Тя ще достигне своя пик именно в дните на провеждане на бригадата.

Дейностите, изпълнявани по време на бригадата са залегнали в Плана за управление на поддържан резерват „Атанасовско езеро”. За втора година събитието се организира в рамките на проект „Живот за Бургаските езера”, към програма LIFE+ на Европейския съюз, изпълняван от БДЗП. Бригадата е възможна и благодарение на подкрепата на Централна лаборатория по обща екология към Българската академия на науките, „Черноморски солници” АД, Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас и Община Бургас.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5288 посещения 1 коментара

Коментари

  1. ИСКРА БЪРДАРОВА
    2011-08-26 10:52:25

    Млади хора, желая ви ползотворни дни и весело изкарване:) Гордея се, че има такива, отдадени на тази кауза, хора :):):) Искра от Кюстендил

OFF

Последно качено » Новини