Календар

Бернската конвенция: Да бъдат преразгледани решенията, допуснали изграждането на ветрогенератори в района на Балчик и Калиакра

Бернската конвенция: Да бъдат преразгледани решенията, допуснали изграждането на ветрогенератори в района на Балчик и Калиакра Източник: БДЗП
На редовното си годишно заседание постоянният комитет Бернската конвенция одобри единодушно 10 строги препоръки към българското правителство във връзка с отвореното досие за строеж на вятърни генератори на прелетния път на птиците в района на Калиакра и Балчик. Заседанието се проведе на 28 ноември 2007 г. в Страсбург.

Още през 2005 г. Бернската конвенция отвори файл срещу България за неспазване на този международен договор, тъй като правителството разреши строителството на вятърни генератори на прелетния път на птиците в района на Балчик. Основната препоръка на конвенцията още тогава беше правителството да преразгледа решението си и да не допуска подобни случаи занапред. Поради факта, че правителството не спази тази препоръка и дори разреши изграждането на близо 100 вятърни генератора край Калиакра, през 2006 г., към отвореното досие бе присъединен и този район. През юни т. г. мисия на конвенцията посети на място засегнатите територии.

В резултат на мисията и получените доклади, договарящите страни, включително Европейския съюз, на редовното си годишно заседание установиха, че до този момент България не е изпълнила нито една от препоръките. Изразиха и дълбоката си загриженост, че в противовес на препоръките, правителството продължава да дава разрешения за нови генератори и да допуска разрушаването на уникални степни местообитания в крайморска Добруджа, заради изграждане на ветрови генератори.

След оживени дебати и дискусии Бернската конвенция единодушно одобри 10 строги препоръки към нашето правителство, за да спре разрушаването на местообитанията и да се предотврати окончателно избиването на стотици и хиляди птици в района на Калиакра. Сред тях е преразглеждане на всички решения за одобряване изграждането на ветрогенератори в района на Балчик и Калиакра, попадащи в орнитологично важни места или места от Натура 2000, както и в близост до тях. България не трябва да допуска изграждане на нови генератори без ОВОС отговаряща на европейските стандарти и съпътствана от външна независима оценка. Необходимо е да бъдат намерени и преместени на алтернативни места вятърните турбини, които са планирани или в строеж, но не функционират към днешна дата. Цялата национална програма за алтернативните източници на енергия е належащо да бъде подложена на стратегическа екологична оценка и миграционните пътища на птиците по Черноморието да бъдат взети предвид. В допълнение договарящите страни взеха решение през 2008 г. да се осъществи задълбочен анализ на българското законодателство, за да се установи до каква степен то е съвместимо с изпълняване ангажиментите към Бернската конвенция и да насърчи правителството към правилното й прилагане.

Българско дружество за защита на птиците изцяло подкрепя усилията на Бернската конвенция да подпомогне България в опазването на видовете и местообитанията, които са общоевропейска ценност. Призоваваме отговорните институции да осъществят препоръките на конвенцията и да не допускат разрушаване на имиджа на България пред европейските институции.

За повече информация:
Ирина Матеева, e-mail: irina.kotadinova@bspb.org; тел. 0878599360

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF

Последно качено » Новини