Календар

В помощ на земеделските стопани е страницата в Интернет на проект „Живот за Бургаските езера”

В помощ на земеделските стопани е страницата в Интернет на проект „Живот за Бургаските езера”В помощ на всички земеделски стопани е вече страницата в Интернет на проект „Живот за Бургаските езера”. В ниво „Документи” от основното меню на адрес www.burgaslakes.org собствениците на земи и земеделски производители могат да намерят много полезна за тях информация. Тя ще им помогне да се ориентират в общата селскостопанска политика на страната. Тук на разположение е информация и за нови предложения за развитие на селскостопанската политика на България, направени от експерти на Българско дружество за защита на птиците.

Уебсайта дава възможност на всеки заинтересован не само да намери нужната информация, но и за по-голямо удобство да си я изтегли. При възникнали въпроси може да потърси и компетентната помощ на специалистите към Дружеството, работещи в областта. Това може да стане, чрез публикуването на коментар към съответните документи или ако потребителят се свърже, чрез имайл с екипа на проект „Живот за Бургаските езера”.

На посоченото място в глобалната мрежа е достъпна подробна информация за мярка 214 за плащания по Натура 2000 и плащания свързани с Рамковата директива за водите 2000/60/ЕК за земеделски земи и мярка 214 за агроекологични плащания към Програмата за развитие на селските райони. Публикувани са и наредбите, регламентиращи условията и реда на прилагане на двете мерки.

За да бъдем максимално полезни на земеделските стопани сме осигурили и информация за връзките между биологичното разнообразие, природозащитата и устойчивото развитие, както и чрез интересни презентации за орнитологично важните места и Натура 2000 в България. Заедно с тези документи земеделците могат да намерят и Програмата за развитие на селските райони ос 1 и 3, наръчник за практическо приложение на условията за поддържане на земеделските земи в добро земеделско и екологично състояние и други.

В рамките на проект „Живот за Бургаските езера” към програма LIFE+ на ЕС през 2010 беше създадена страницата на адрес www.burgaslakes.org, където днес е публикувана тази информация.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3029 посещения

OFF

Последно качено » Новини