Календар

ВКЛЮЧИ СЕ В КАМПАНИЯТА: ЕКО-ЗЕМЕДЕЛИЕ ЗА ЕВРОПА!

ВКЛЮЧИ СЕ В КАМПАНИЯТА: ЕКО-ЗЕМЕДЕЛИЕ ЗА ЕВРОПА!ВРЕМЕ Е ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА ДА СЕ ОБЪРНЕ КЪМ ПРИРОДАТА

Уважаеми членове, доброволци, съмишленици и граждани,
Общата селскостопанска политика (ОСП) упражнява огромно влияние върху управлението на земеделската земя и тъй като около 50% от земята в България е земеделска, тази политика има огромно влияние и върху дивата природа. Това не е избор между производството на храна и дивата природа – можем да имаме и двете. Сега е времето да пригодим политиката към природата, селските райони и бъдещето на селското стопанство.

Независимо от някои положителни промени през последните години, ОСП все още не успява да подкрепя и мотивира по-природосъобразно селско стопанство. Огромна част от бюджета на ОСП, който възлиза на 1 милиард евро седмично (изцяло платени от данъкоплатците на ЕС), не допринася за опазването на околната среда и подценява тези земеделски системи, които са богати на биоразнообразие.

Моля ви да се обърнете към природата и да подкрепите кампанията на партньорите на BirdLife International като изпратите писмо до Комисар Чиолош, и го призовете да отрази нуждите от опазване на околната среда в своето предложение за реформа на ОСП. Моля последвайте линка:
http://e-activist.com/ea-action/action?ea.client.id=1710&ea.campaign.id=10786

Край на кампанията 1 юли 2011 (петък)

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4879 посещения

OFF

Последно качено » Новини