Календар

Нов вид престъпление срещу изчезващите царски орли

Нов вид престъпление срещу изчезващите царски орлиДнес, 10.06.2011 г. беше открит отровен царски орел в района на Перущица. Птицата е била убита с отровна примамка, поставена от гълъбари. Орелът беше маркиран със сателитен предавател през 2009 г. от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в рамките на проект, финансиран по програмата LIFE+ на ЕК.

От 26 до 30 май GPS данните от предавателя се получаваха от една единствена точка в района на Перущица, което е нетипично поведение за мобилна птица като царския орел. Четири дни след това се включи датчикът за смъртност, който отчита, че птицата не е в движение, което потвърди съмненията на експертите от БДЗП, че птицата най-вероятно е мъртва. Това, което е установил екипът на дружеството, когато е намерил орела е, че той е ял от гълъб, вързан на скала, с поставена по него отрова. Орелът е намерен точно под примамката, което е доказателство, че отровата е много силна и е подействала веднага.

Това е първият регистриран случай в България на отровен по този начин царски орел и разкрива една нова заплаха за изчезващия вид, наред с бракониерския острел, токовите удари и отровите за наземни хищници. Гълъби-примамки се поставят от гълъбарите, като тяхната цел са големия ястреб и сокола скитник (също защитени от закона видове), които по-често се хранят с гълъби. Както се вижда обаче, жертва могат да бъдат всички видове дневни грабливи птици, в това число и световно застрашените царски орли.

Експертите от БДЗП подадоха сигнал в полицията и районната прокуратура в Пловдив, но към случая проявиха интерес и от Върховната Касационна Прокуратура и Главна дирекция Икономическа и Криминална полиция на МВР, които ще следят разследването на случая.

Това не е първи случай на заложени отровни примамки от гълъбари в района. Данните на природозащитниците показват, че това е широко разпространена практика в някои райони на страната, особено около Пазарджик и Пловдив. Гълъбарите от региона организират незаконни състезания с гълъби със залози, сумите при които могат да бъдат внушителни. Конфликтът между гълъбарите и грабливите птици е причината за залагането на отровни примамки, въпреки че дейността е незаконна и наказуема.

Загиналият орел беше последният оцелял от маркираните със сателитен предавател от БДЗП орли, излюпен през 2009 г. За него имаше големи надежди да оцелее, тъй като успешно прекара две зими в Сирия, прекоси огромни територии в Турция, Румъния, Молдова и Украйна, но в крайна сметка намери смъртта си в България.

Царският орел е защитен вид. Включен е в Червената книга на България и в Световния червен списък на застрашените видове. В момента в България има едва около 20 двойки орли, за тяхното опазване се полагат специални грижи и живота на всеки отделен индивид е от значение за опазването на българската популация.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3771 посещения 1 коментара

Коментари

  1. Георги Димитров
    2011-06-13 18:39:14

    Искаме да се издирят извършителите и да се накажат подобаващо. Не стига другите посегателства срещу природата ни ами сега и това.

OFF

Последно качено » Новини