Календар

Биволската чапла се опитва да се върне в България като гнездящ вид след 142 години

Биволската чапла се опитва да се върне в България като гнездящ вид след 142 годиниБиволската чапла вероятно отново ще загнезди в България предполагат орнитолози от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). Наблюдението е извършено по време на редовния мониторинг на биологичното разнообразие в защитена местност „Пода”. В защитената територия, сред тръстиковия масив и по-ниските дървета се намира единствената по Черноморското крайбрежие смесена чаплова колония от сива, нощна, малка бяла, гривеста и ръждива чапли. Именно тук са наблюдавани четири биволски чапли, една от които да носи гнездови материал и да каца в гнездо. Това кара специалистите да смятат, че е твърде вероятно видът да започне да гнезди отново у нас след 142 години.

Биволската чапла е рядък вид за нашата страна. Наблюдава се само по време на прелет. Миналата година около 10 екземпляра бяха регистрирани в разливи около езерото Вая и Атанасовското езеро. В първите дни на април тази година само една биволска чапла е наблюдавана в разливите около квартал Долно Езерово. Видът гнезди на Стария континент само в Испания, Португалия и Южна Франция. Във Виена, например, по изкуствен начин е създадена свободно живееща колония от биволски чапли с цел връщането им в естествена среда. Птици от нея вече се срещат в различни части на Австрия.

В смесената колония в защитена местност „Пода” първи загнездиха сивите чапли, като към тях се присъединиха лопатарките, нощните, а по-късно и малките бели, гривестите и ръждивите чапли. Сега орнитолозите могат да се радват и на биволската чапла, ако тя успее да отгледа потомство сред това разнообразие от видове. Този успех ще е много голям, защото това ще бъде поредният нов вид, който да гнезди в Бургаските езера. В колонията се среща още един много интересен вид – световно застрашеният малък корморан, чиято численост през тази година се увеличава. Екземпляри от вида също, като и останалите пернати са намерили в защитената територия спокойствие и достатъчно богата хранителна база, за да отглеждат своите малки.

Защитена местност „Пода” е едно от най-богатите на птици места по нашето Черноморие и в Европа. На една изключително малка площ в различните сезони на годината могат да се видят 275 вида птици. Наблюденията на биологичното разнообразие в защитените територии около Бургас се извършват в рамките на проект „Живот за Бургаските езера” към програма LIFE+ на ЕС.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3397 посещения

OFF

Последно качено » Новини