Календар

МЗХ възложи на БДЗП изготвянето на индекс за състоянието на птиците

МЗХ възложи на БДЗП изготвянето на индекс за състоянието на птицитеМинистерство на земеделието и храните (МЗХ) възложи на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) да изготви индекс за състоянието на птиците от земеделските местообитания. Проектът се реализира със средства по линия на Техническата помощ на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година и ще бъде с продължителност три години.

Проектът е продължение на програмата за Мониторинг на обикновените видове птици, започнала през 2004 г., финансирана от Кралското дружество за защита на птиците. С осъществяването й на територията на страната бе изградена национална мрежа от доброволни участници в проекта.

До момента са направени общо три оценки за състоянието на широкоразпространените видове птици. Данните от последната оценка показват, че птиците от земеделските земи намаляват с 9% за последните 5 години - 2005-2009 г. Проучването възложено от страна на МЗХ ще позволи да бъдат направени последващи оценки за състоянието на птиците, с цел да се предприемат мерки за подобряване състоянието на местообитанията.

Анализите, които ще бъдат изготвени ще оценят ролята на агроекологичните схеми върху състоянието на птиците и местата с висока природна стойност. Освен тези анализи, проектът ще включва дейности, аналогични на реализирания вече проект: набиране и обучение на доброволци, организиране на минимум 10 срещи със заинтересовани лица, ежегодно публикуване и представяне на данните на национално и международно ниво, разработване и поддържане на бази данни в Географската информационна система (ГИС), определяне на индекс на птиците, разработване на интернет страница, публикуване на информационни материали и др.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4443 посещения 1 коментара

Коментари

  1. Кърлеж
    2011-02-15 12:40:27

    Пак гепиха паричките

OFF

Последно качено » Новини