Календар

Школа по орнитология и природозащита

Школа по орнитология и природозащитаЧаст 3 [09.02.2011 г.]: ● Довършване разглеждането на видовете птици от разред Гъскоподобни


Въпреки малката си площ, България притежава истинско богатство от над 420 вида птици, установени до момента в рамките на нейните граници. Всички желаещи да ги изучават и опазват могат да заповядат на лекциите на Българската орнитологическа централа.

Лекциите се провеждат всяка сряда от 15:30 ч. в заседателната зала на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (База-2, бившият Институт по зоология, обща сграда с Природонаучния музей, входът откъм Руската църква).

Лекциите са онагледени с помощта на съвременни аудио-визуални средства, организират се и екскурзии сред природата.
Ако сте пропуснали някоя лекция, не се колебайте и посетете следващите.

Школата дава възможност за професионална ориентация на учениците и студентите.

Конкретно тази лекция ще се води от проф. дбн Димитър Нанкинов
(лекционният курс се води от доц., д-р Борис Николов)

Контакти на Българската орнитоцентрала към Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН:

тел.: 02/ 9880409, 988 51 15 / вътр. 631
е-mail: ring.bgs@gmail.com

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3288 посещения

OFF

Последно качено » Новини