Календар

Колко птици зимуват у нас при 10ºС и какво ни казват те за глобалните промени в климата

Колко птици зимуват у нас при 10ºС и какво ни казват те за глобалните промени в климатаРезултатите от Среднозимното преброяване на водолюбивите птици 2011

Колко птици зимуват у нас при 10ºС - Отговор на този въпрос се опитаха да намерят служители и доброволци от Българско дружество за защита на птиците по време на изминалото среднозимно преброяване на водолюбивите птици.

Данните за птиците са събрани в периода 14 до 16 януари като са обхванати над 200 места в цялата страна. Над 200 служители и доброволци на БДЗП и участващите партньори, организирани в 45 екипа, обиколиха всички водоеми в страната в рамките на трите дни.

За пореден път преброяването се проведе при сравнително високи температури над 0ºС. Това вероятно е причината птиците да намаляват с повече от 50% за последните 10 години. Въпреки че през последните 5 години броят на птиците се изменя в тесни граници, числеността на птиците остава сравнително ниска спрямо 1997, когато е било направено едно от първите системни отчитания броя на зимуващите птици. През 1997 г. птиците са били над 700 000, а през последните години са около 300 000.

„Тъй като броят на зимуващите птици е силно зависим от метеорологичните условия, една от възможните причини за тази дългосрочна негативна тенденция е затоплянето на климата” – коментира националният координатор на преброяването Йордан Христов – „Птиците, които идват да зимуват у нас от север, предпочитат да останат в северните на България страни, тъй като времето у нас е твърде топло за тях. Същевременно, броят на птиците, които в миналото рядко са зимували у нас се увеличават в сравнение с данните от преди 10 години. Имайки предвид средното годишно повишаване на температурата в страната с около 0.6ºС, тези изменения в численостите на птиците са поредните доказателства за затоплящия се климат на глобално ниво.”

Повече данни за преброяванията, извършени от БДЗП през последните години, както и карта на районите, можете да откриете в Интернет на адрес: http://bspb.org/srednozimno.php

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

6141 посещения

OFF

Последно качено » Новини