Календар

ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН УСПЕХ ЗА ОРНИТОЛОЗИТЕ В ЕВРОПА – ПОСТАВЕНИ СА ПЪРВИТЕ GPS ПРЕДАВАТЕЛИ НА ЗАСТРАШЕНИТЕ ЧЕРВЕНОГУШИ ГЪСКИ

ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН УСПЕХ ЗА ОРНИТОЛОЗИТЕ В ЕВРОПА – ПОСТАВЕНИ СА ПЪРВИТЕ GPS ПРЕДАВАТЕЛИ НА ЗАСТРАШЕНИТЕ ЧЕРВЕНОГУШИ ГЪСКИ11 януари 2011 - орнитолозите от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Тръста за водолюбивите птици и влажните зони (WWT) - Великобритания успяха да уловят шест червеногуши и тридесет големи белочели гъски, на които бяха поставени цветни пръстени, а на червеногушите и миниатюрни GPS предаватели. Уникалнoто изследване, целящо проследяването на поведението и движението на птиците в района на традиционното им зимовище около езерата Шабла и Дуранкулак, се провежда в рамките на проект „Опазване на зимуващата популация на червеногушата гъска”, финансиран от програма Life + на Европейския съюз.

Телеметрията е един прецизен метод за проучване на птиците. БДЗП използва за първи път в света GPS предаватели за изследване на зимуващите червеногуши гъски. Минипредавателите се прикачват като ранички върху гъските, а сигналите се приемат от спътников сателит. Те са предоставени от Тръста за водолюбивите птици и влажните зони във Великобритания, където технологията се използва успешно от няколко години. Там трансмитерите се монтират на белобузи и други видове гъски, които имат сходен начин на живот със застрашения от изчезване вид червеногуша гъска.

Около 6000 червеногуши и 80 000 големи белочели гъски вече са пристигнали в крайморска Добруджа. Това потвърдиха екипите на Българското дружество за защита на птиците при извършването на редовния мониторинг на зимуващите диви гъски в района на Дуранкулашко и Шабленско езеро. Числеността им е най-високата досега за тази зима, а с настъпващото застудяване на времето се очаква броят им значително да се увеличи и червеногушите гъски да достигнат няколко десетки хиляди. През последните няколко десетилетия около 80% от световната популация на този застрашен от изчезване вид зимува в краймосрска Добруджа.

Данните, събрани от сателитното проследяване на червеногушите гъски ще послужат за набелязване на адекватни мерки за опазването на вида, както и за изготвянето на агро-екологични схеми за фермерите в района на езерата Шабла и Дуранкулак.

Проект „Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска” финансиран от ПРОГРАМА LIFE+ НА ЕС

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

8480 посещения

OFF

Последно качено » Новини