Календар

ОТГОВОРНИЯТ БИЗНЕС В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА

ОТГОВОРНИЯТ БИЗНЕС В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА10 декември 2010 г. – Рамково споразумение за сътрудничество между „Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО) и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) бе подписано вчера в Националния природонаучен музей. С това се придава официален характер на продължаващото вече шеста година отлично сътрудничество между една от най-значимите държавни компании в областта на енергетиката и водещата национална природозащитна организация. Официалният документ беше скрепен с подписите на инж. Иван Йотов – Изпълнителен директор на ЕСО ЕАД и на председателя на БДЗП д-р Петър Янков.

Споразумението предвижда бъдещо взаимноизгодно сътрудничество, като енергетиците ще продължат да подпомагат опазването на застрашените птици, свързани с високоволтовите електропроводи, а природозащитниците ще им оказват съдействие при решаване на проблеми, които птиците създават на електропреносната мрежа.

Главен „виновник” за споразумението е намиращият се на прага на изчезването от България ловен сокол. Този вид е застрашен в планетарен мащаб и поради това е включен в Световната Червена книга. Сред най-значимите причини за критичното му състояние както в света, така и в България, е незаконното улавяне на тези птици за нуждите на соколарството.

Затова от 2008 г. БДЗП с подкрепата на Фонда за дивата природа на BBC, а по-късно – и на Програма LIFE+ на Европейския съюз, както и със съдействието на ЕСО ЕАД, започна да разполага специални изкуствени гнездилки по стълбовете от електропреносната мрежа. Там охраната им се „поема” от безкомпромисни 400 000 волта напрежение. Това е начинът, по който в Унгария видът не само е бил спасен, но и броят на двойките се е увеличил от 30 на над 200. Вече има надежда това да се случи и в България – на 12 октомври тази година за първи път беше наблюдаван възрастен мъжки ловен сокол, кацнал само на няколко метра от една от поставените от БДЗП изкуствени гнездилки. Затова представителите на БЗДП изразиха благодарност за изключително важната подкрепа от страна на ЕСО, която се оказва от ключово значение за спасяването на ловния сокол в българската фауна.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4340 посещения

OFF

Последно качено » Новини