Календар

Ловци и природозащитници ще работят заедно за опазването на бургаските езера

Ловци и природозащитници ще работят заедно за опазването на бургаските езераПетдесет и шест ловци, представители на ловни дружинки, ловуващи в района на езерата Вая, Атанасовско и комплекса от водоеми Мандра – Пода са готови да работят заедно с природозащитници за опазването и управлението на бургаските езера. Те искат да помагат за регулиране на числеността на хищниците и дивите свине, които унищожават пернатите обитатели на двете големи езера около Бургас и водните басейни в комплекса Мандра – Пода. Ловците са категорични, че чакалите, лисиците, скитащите кучета, а също и дивите свине нанасят сериозни щети върху числеността не само на защитени видове птици, обитаващи езерата, но съща така и на дивеча, който те отглеждат и пускат в ловните си територии.

Това стана ясно снощи на провелата се среща в хотел „Космос”, Бургас с участието на ловци, горски и представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас. Срещата между заинтересованите от опазването на бургаските влажни зони страни бе организирана от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Българска фондация Биоразноообразие (БФБ) по проект „Живот за бургаските езера” към програма LIFE+ на ЕС.

Представителите на ловните дружинки направиха конкретни предложения за мерки, които следва да се вземат с цел регулиране числеността на хищниците в района на езерата. Според тях не само чакала, лисицата и дивата свиня унищожават птиците на езерата и териториите около тях, но също и някой видове птици, като свраката и враната. На срещата бе предложено да бъдат предприети щадящи мерки към тях, но които да регулират числеността на тези два вида в региона. Ловците предлагат, за да не се нарушава закона да бъдат изградени чакала за отстрел на хищниците извън границите на защитените територии, в които влизат езерата на Бургас. В най-скоро време те ще предложат и дните, в които да се сформират хайки за отстрел на чакали и лисици в поддържан резерват „Атанасовско езеро”, което е разрешено съгласно плана за управление на тази защитена територия, както и за защитена местност „Вая”, където също е разрешено регулирането числеността на хищниците извън размножителния сезон на птиците, чрез отстрел.

Това е само първата от поредицата срещи, които БДЗП ще организира с различни заинтересовани от опазването на бургаските езера страни, работещи в региона.


БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ
Проект „Живот за Бургаските езера” LIFE08 NAT/BG/000277

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4017 посещения

OFF

Последно качено » Новини