Календар

Обява за работа в БДЗП

Обява за работа в БДЗПВъв връзка със започващия през 2010 Life+ проект за опазване на зимуващата популация на световно застрашения вид - червеногуша гъска (Branta ruficollis) в България “Safe Ground for Redbreasts”, БДЗП обявява конкурс за назначаване на персонал.

В случай, че се интересувате от възможността за работа, моля вижте обявата (на английски език):
http://bspb.org/show/1649-33

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

6922 посещения

OFF

Последно качено » Новини