Календар

През 2011 г. ЕВРОЖИТ ще се проведе в България

През 2011 г. ЕВРОЖИТ ще се проведе в Българияhttp://www.baatbg.org

На 9 юни в столицата на Латвия, Рига се състоя международна конференция на страните членки на Еврожит - европейската конфедерация за селски туризъм. Основната цел на дискусиите беше да даде отговор на въпроса по какъв начин селският туризъм трябва да преориентира предлагането си за да отговори на потребностите на туристите в условията на изострена конкуренция и претоварена комуникация.

В рамките на конференцията се проведе общо събрание на ЕВРОЖИТ. Беше избран нов президент на конфедерацията - Жак Леми от Gites-de-Wallonie, Белгия.

Едно от останалите решения, които бяха взети е от особен интерес за България.
През 2011 г. ЕВРОЖИТ отбелязва 20 го създаването си. За БААТ е чест да обявим, че този празник на селския туризъм в Европа ще се проведе в България успоредно със следващото редовно общо събрание на ЕВРОЖИТ – всичко това в рамките на „Зелени дни’11” в края на април.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4660 посещения

OFF

Последно качено » Новини