Календар

Заместник-министърът Дардов съгласува строителните дейности на хижа Мусала

Заместник-министърт издава поредното съгласувателно писмо за незаконни дейности в Национален парк Рила, 2 седмици след проверката на строителните дейности!

Заместник- министърът на околната среда и водите Йордан Дардов с писмо НСЗП - 1756 от 08.08.2007 г. на основание чл.13, ал. 2 от Закона за защитените територии съгласува следните ремонтни дейности на хижа Мусала:
1.Почистване на хижата и района
2.Ремонт на съществуващ ел.трафопост и инсталация
3.Ремонт на гръмоотводи
4.Ремонт на покрив
5.Саниране на видима арматура и пукнатини на конструкцията.

На терен, видно и от снимките , може да се установи, че хижата и района около нея, са силно замърсени, вместо да бъдат почистени. Освен това се довършва хижа с легла между 150 и 300. На въпроса до работниците, строящи хижата, какво правят, те отговориха : "Хотел!". До този хотел гостите ще се преддвижват с джипове и автомобили, по преди това незаконно разрешения път (бивша Мусаленска пътека).
"Освен това ще е нужна пречиствателна станция за отпадните води на 150-300 души. Кой и как ще се грижи за другите отпадъци на гостите на бъдещия хотел?", питаме още.

Местните хора, коментират, че след като хижата се подготви с пари на БТС от еврофондовете и държавния бюджет, ще да бъде дадена под аренда на бизнесмена Христо Ковачки, чието име се свързва с това на г-н Ахмед Доган.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF

Последно качено » Новини