Календар

Опръстеняват морски орли за първи път в България

Опръстеняват  морски орли за първи  път в БългарияСъвместен екип от БДЗП и Природен парк „Персина” осъществи първото опръстеняване на морски орли в България. С това страната ни се включи в международната програма за опръстеняване на един от най-едрите орли, срещащи се в Европа. Програмата стартира през 1976 г. и до момента са опръстенени над 15 000 орли на целият континент. В България морският орел е включен в Червената книга. Числеността му не надвишава 20 двойки.

Дейността е финансирана по проект на Дирекцията на Природен парк „Персина” - “DANUBEPARKS – система от защитени територии по Дунав”. В проекта са включени 12 защитени територии по река Дунав. Водещ партньор по проекта е Национален парк „Donau-Auen” – Австрия.

Самото опръстеняване е изключително трудна и рискована операция, свързана с изкачване до самите гнезда, разположени на високи около 30 м черни тополи. За целта към екипа беше привлечен опитен алпинист със специална катерачна екипировка.

В рамките за 3 дни екипът на БДЗП успя да опръстени 3 млади нелетящи орлета в техните гнезда, разположени по Дунавските острови, където е съсредоточена основната гнездова популация в България. Една от двойките, намираща се на остров Лакът има две малки, което е много добър гнездов успех. В едно от гнездата, въпреки присъствието на възрастните птици, нямаше малки.

Орлетата - Весо, Ясна и Милка се сдобиха с цвтетен алуминиев пръстен на всеки крак. Сериините номера на пръстените, дават информация за мястото на излюпване и годината на опръстеняване. Така първите опръстенени морски орли в България ще се разпознават по зелено-белия пръстен на десния крак и синьо-белия на левия. Освен маркирането с пръстени, бяха взети и данни за теглото, дължина на крилото, клюна, краката и други отличителни белези на младите орлета. Части от риби и птици бяха сред основните хранителни остатъци намерени в гнездата на орлите, които след детайлно анализиране ще ни дадат информация за меню на орлите.

След успешното опръстеняване на един от символите на река Дунав, през следващия месец ни предстои наблюдение на гнездата с цел да се потвърди успешното излитане на опръстенените малки. През зимата ще се организират и изкуствени подхранвания, които ще подпомогнат оцеляването на младите орлета през първата им зима.
БДЗП благодари на всички доброволци, допринесли за първото успешно опръстеняване на морски орли в България.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

7843 посещения

OFF

Последно качено » Новини