Календар

Младите орли София и Топола се завърнаха в България

Младите орли София и Топола се завърнаха в  България Двата млади царски орела – София и Топола, чиито полет се проследява в реално време от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) чрез поставените им сателитни предаватели, се завърнаха в родната България. През есента на миналата година птиците се отправиха на юг, подобно на всички млади орли. София прекара зимата в Западна Сирия, близо до град Хамах, а Топола – в Югозападна Турция, близо до Ушак.

В средата на миналия месец те поеха на обратна миграция и в момента и двете орлета се намират в България и се скитат в южната й част. София обикаля около района на Кърджали, Хасково, Стара Загора, Пловдив, Асеновград и Кричим. Птицата търси подходяща територия за временно пребиваване, предлагаща достатъчно хранителни ресурси и минимално човешко безпокойство. Полетът на Топола в последните дни е по-концентриран. Тя обикаля в района на Ямбол, Елхово и Болярово и дори е посетила Тополовград, близо до който се излюпи през пролетта на миналата година.

Благодарение на сателитното проследяване на царските орли експертите от БДЗП научават за първи път подробности за скитанията на младите птици, за техните временни места за хранене и почивка, както и за заплахите, пред които този изключително рядък вид е изправен. За съжаление животът на царския орел, както и на много други видове грабливи птици, е изпълнен с много препятствия и опасности, и често е твърде кратък. От седемте млади птици, на които през миналата година бяха поставени предаватели, само две са доказано живи – София и Топола. Останалите пет орлета – Дарик, Мара, Борил, Перун и Дора, загинаха или са с неизвестна съдба. Сред причините за смъртта им са токов удар при кацане на необезопасени електрически стълбове, отстрел от бракониери и отравяне.

В последно време зачестиха случаите на отравяне на диви животни, включително на защитени грабливи птици след поставяне на незаконни отровни примамки за наземни хищници. В края на март бе открит отровен възрастен царски орел, мъжката птица на една от двойките в Западна Странджа, която се размножаваше успешно. Лабораторните тестове доказаха наличието на силно токсични пестициди, което се преследва от закона. Полицията в Елхово започна разследване по случая.

Сателитното проследяване на орлите се осъществява в рамките на проекта LIFE+ за опазване на царския орел и ловния сокол. Проектът се финансира от Европейския съюз и се осъществява от БДЗП през периода 2009 – 2013 г. Сателитното проследяване се извършва за първи път в България. През това лято ще бъдат поставени предаватели на още 7 млади царски орела.

Царският орел е световно застрашен вид, който се среща изключително рядко в Европа и по света. У нас са известни едва 20 двойки, които живеят основно в Сакар и Западна Странджа. В миналото този вид е бил изключително широко разпространен и е считан от предците ни за свещена птица, която пази хората от бедствия.

В рамките на проекта LIFE+ се извършват редица природозащитни дейности за опазването на царския орел, сред които охрана на гнездата, изкуствено захранване, поставяне на изкуствени гнезда, сателитно проседяване, възстановяване на местообитанията, подпомагане на запазването на хранителната база, засаждане на тополи, подходящи за гнезденето на птиците, изолиране на опасните електрически стълбове и информиране и образоване на местните общности за защитения вид и мерките за опазването му.

Вижте повече на сайта на проекта: www.SaveRaptors.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4804 посещения

OFF

Последно качено » Новини