Календар

Работна среща между експерти от проекта LIFE+ и EVN

Работна среща между експерти от проекта LIFE+ и EVNДобрите практики при изолирането на ел. стълбове бяха представени пред представители на електроразпределителната компания EVN от експерти от Унгарското орнитологично дружество (ММЕ - BirdLife Унгария) – партньор на БДЗП по проекта LIFE+ за опазване на царския орел и ловния сокол. Това се случи по време на работна среща в централата на EVN в Пловдив.

Загиването на птици от токов удар при кацане на необезопасени стълбове и съоръжения e една от най-сериозните заплахи и причини за смъртта на световно застрашени грабливи птици, сред които царският орел и ловният сокол. Затова в рамките на проекта LIFE+ са предвидени съвместни мерки на EVN и БДЗП за изолирането на най-опасните ел. стълбове. Дейността се извършва в тясно сътрудничество с природозащитната организация ММЕ - BirdLife Унгария, която разполага с изключително ценен опит в работата с електроразпределителните дружества и защитата на редки птици.

БДЗП представи пред експертите от EVN различни модели изолатори за електрически стълбове. На компанията бяха предоставени също и данни от теренни проучвания за смъртността на птиците от токов удари, направено в рамките на проекта LIFE+.

Като социално отговорна компания EVN прояви готовност за сътрудничество с Българското дружество за защита на птиците.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3325 посещения

OFF

Последно качено » Новини