Календар

В Шабла се състоя обучение на тема 'ЕКОТУРИСТИЧЕСКИ БИЗНЕС: ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ'

В Шабла се състоя обучение на тема 'ЕКОТУРИСТИЧЕСКИ БИЗНЕС: ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ'Тридневно обучение „Екотуристически бизнес: възможности и перспективи”, в периода 9 – 11 април 2010 година, събра собственици и представители на средства за подслон и места за настаняване в община Шабла. Семинарът е част от дейностите по проект „Изграждане на Зелен обучителен център в община Шабла”, финансиран от Норвежката програма за сътрудничество по договор KNRIN-2008/115206, с водеща организация община Шабла. Реализира се от Българското дружество за защита на птиците, които са партньори в изпълнението на проекта.

Принципите за водене на туристи в чувствителни зони, възможностите за рекреация и странични дейности, които се съчетават с екотуризма, успешни примери от България и страни от Европейския съюз, бяха сред темите, представени на семинара. От значение за привличането специализиран тип туристи е предлагането на нещо характерно и уникално за района – например традиционни ястия, приготвени с продукти – местно производство. Много важен е природният елемент, като се има предвид не само доброто озеленяване на местата за настаняване, но също картини и снимки с местни растителни и животински видове. Ако собственикът предлага безплатно ползване на специализирана оптична техника за орнитологични наблюдения, успехът му сред любителите на специализирания туризъм, е сигурен.

Възможностите за финансиране на туристически дейности, които дава Програмата за развитие на селските райони, станаха тема на разглеждане през втория ден на семинара. Представителите на туристическия бизнес от Крапец се обединиха около идеята за създаване на парк за отдих на жителите и гостите на селото, чрез привличане на средства по програмата.

В моделен екотур, през последния ден от обучението, лекторите представиха местата за наблюдение на ключови видове от флората и фауната на района. Познаването им е от значение за собствениците на средства за подслон и места за настаняване, които възнамеряват да посрещат любители на природата.

Община Шабла има изключителната възможност да развива както традиционен морски туризъм през лятото, така и специализиран туризъм през останалите сезони от годината. Първият набира скорост чрез множеството къщи за гости и самостоятелни стаи, които се предлагат в крайбрежните населени места. Реализацията на проекта за изграждане на Зелен обучителен център ще даде успешен старт и на развитието на екотуристическия бизнес в региона.


Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2891 посещения

OFF

Последно качено » Новини