Календар

Две бели пухчета - Първите малки на морски орли за тази година

Две бели пухчета - Първите малки на морски орли за тази годинаПри провеждането на редовния мониторинг на гнездовата популация по р. Дунав на най-големия срещащ се в България орел се установи, че при една от най-ранно пристъпилите към гнездене двойки вече има излюпени две малки орлета.

На 02 април т.г. екипът на БДЗП успя да наблюдава изключително интересни моменти от живота на орлите. В момента, в който единият от орлите кацна в гнездото с уловената в краката си риба, а другият излетя, в гнездото настъпи оживление. Две малки бели главички започнаха интензивно да се надигат в опитите си да достигнат късащия парчета от рибата клюн на родителя си. Храненето продължи около 20 мин. след което орлетата отново се прикриха в гнездовата ямка, а орелът застана на пост до тях в очакване на следващата смяна.

Наличието на влажни зони около реката в този район е добра предпоставка за богата хранителна база, което ще подпомогне тази двойка орли в изхранването и на двете малки.

Въпреки благоприятния природозащитен статус в по-голямата част от гнездовия му ареал, този емблематичен за р. Дунав вид остава силно чувствителен към безпокойство - особено в началото гнездовия сезон в предпочитаните от него дунавски острови, които са силно натоварени от горско-стопански дейности.

Виж http://www.youtube.com/watch?v=PaGiHep-oUM

За повече информация:
БДЗП-Свищов
svishtov@bspb.org
http://bspb.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3074 посещения

OFF

Последно качено » Новини