Календар

Обществен Дискусионен Форум за Натура 2000.

Обществен Дискусионен Форум за Натура 2000.На 24. 03. 2010 г. гражданите на Свищов имаха възможността да участват в Обществен Дискусионен Форум за Натура 2000. Той беше първият от общо четирите форума заложени в комуникационната програма на проект „ Образование за Натура 2000”, по който БДЗП работи в партньорство с Регионален Екологичен Център за Централна и Източна Европа и с подкрепата на Община Свищов.

Откриването на срещата започна с приветствие на Кмета на Община Свищов г-н Станислав Благов, а в дискусията по темата се включиха повече от 30 души, представители на Общинската администрация, кметствата, чиито територии са част от локалните Натура зони, образованието, бизнеса, горски служби, младежки и студентски организации както и местни медии.

Поставени бяха актуални въпроси, засягащи информираността за Натура2000, земеделието и ползването на горите, разделното изхвърляне на отпадъци, туризма и здравеопазването, антропогенната дейност, бракониерството, въвеждането на иновативни технологии в селското стопанство, както и сътрудничеството и диалога между екологията и икономиката.

Целта на организираните форуми е да насърчи местните общности и заинтересовани групи да се запознаят с възможностите предоставяни от Европейската мрежа Натура 2000 в региона, както и да участват активно и подпомогнат изграждането на рамка от мерки за управление на съответните зони на местно ниво.

Надяваме се инициативата и дейностите по предстоящите форум - срещи да насърчи създаването на позитивно отношение на обществеността към Натура 2000, както и към опазването на българската природата!

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3751 посещения

OFF

Последно качено » Новини