Календар

Предстоят срещи с местните общности в близост до природно ценни територии

Предстоят срещи с местните общности в близост до природно ценни територии Първите три срещи ще бъдат на 27.03.2010 (събота) от 10.30 часа в читалището на гр. Костандово (община Ракитово, Родопите); 28.03.2010 от 10.30 часа в читалището на гр. Добринище (община Банско, Пирин); 26.03.2010 от 13.00 часа в читалището на Община Бяла (за общините Бяла и Долни чифлик). Идният месец предстоят и срещи в Община Сапарева баня (Рила) и Община Шабла (северно черноморие).

Предвидени за обсъждане по време на срещите са следните теми:
- Природата като ресурс за развитие на регионите: анализ на възможностите и заплахите за развитието на алтернативен и селски туризъм в регионите; Представяне на опита и запознаване с представители на бизнеса, успели да осъществяват природосъобразен поминък;
- Ползи и ограничения от обявяването европейската мрежа Натура 2000.
- Възможности за финансиране на проекти за развитие на общините и частни предприемачи по европейските програми.

Срещите са отворени за всички, желаещи да се включат в тях. Можете да изтеглите файл с обява за срещата и поканите познати от посочените места:

Покана за среща-дискусия в Родопите
Покана за среща-дискусия в Пирин
Покана за среща-дискусия в с. Горица

Повече за идеята за срещите:
Практиката на старите страни членки в Европейския съюз показва, че след изготвянето на научно обосновани предложения и обявяването на Натура 2000 зоните, подготовката на планове за управление е най-трудният стадий за опазването и управлението на международните защитени зони. Доброто познаване на ползите и ограниченията, които възникват в резултат от включването на собственост в екологичната мрежа НАТУРА 2000 на местно ниво, ще допринесе както за възползването на общности, предприемачи и общини от възможностите, които Натура 2000 мрежата предоставя, така и до повишаване на подрепата за мрежата на местно ниво и изготвяне на максимално добри планове на управление на зоните с участието на заинтересованите страни.
Ето защо планираме да осъществим 5 информационни срещи-дискусии – по една в 5 региона с изключително богато биоразнообразие: Рила, Пирин, Родопи, една среща в района на Бяла и Камчия и една в Шабла на северното черноморие. Целта на тези срещи е да обсъдим съвместно с представители на общини, бизнеси, местни сдружения и всички желаещи жители потенциала за развитие на региона по устойчив начин, предизвикателствата и заплахите за реализиране на устойчиви практики, трудностите пред опазването и правилното управление на Натура 2000 зоните и възможностите за подпомагане на различни инициативи по програми от европейски фондове. Тъй като формата на предвидените срещи е дискусия в рамките на няколко часа в един ден, главната цел, която искаме да осъществим, е да съберем на едно място и да създадем канали за бъдеща комуникация между местните хора, общините и природозащитните организации.

Срещите се организират през пролетта на 2010 по проект „За да остане природа в България”. Проектът се финансира от Фонд за НПО от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн чрез Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство; Фондът е управляван с България от Фондация ЕкоОбщност и ФРМС, а самият проект се изпълява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Асоциация на парковете в България, Асоциация „Планини и хора” и ЕС „За Земята” от Коалицията „За да остане природа в България.
Стратегическата цел на проекта е да стимулира развитието на зараждащото се активно гражданско общество като основен механизъм за опазването на природата.

За контакти и повече информация:
Йорданка Динева, Българска фондация Биоразнообразие, телефон 0896 79 89 02, ел.поща jordanka.dineva@biodiversity.bg (за проекта)
Михаил Михов, Асоциация "Планини и хора", телефон 0889620483, misho@odysseia-in.com (за срещите по места)

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4116 посещения

OFF

Последно качено » Новини