Календар

Енергетици от НЕК спасиха защитена граблива птица, поразена от токов удар

Енергетици от НЕК спасиха защитена граблива птица, поразена от токов ударhttp://www.saveraptors.org

Янчо Качулков, служител в „Електроенергиен системен оператор” ЕАД – поделение от системата на НЕК, помогна за спасяването на защитена граблива птица. Той сигнализира на експертите от БДЗП за обикновена ветрушка (керкенез), тежко пострадала при токов удар. Служителят на ЕСО открива ранената птица при проверка на 220 KW линия в района на Казичене. Ветрушката е женска и е била със силно овъглени пера по опашката и крилата.

Благодарение на доброто 5-годишно партньорство на компанията с БДЗП, служителите на ЕСО са добре информирани за заплахите пред редките и защитени видове птици. Янчо Качулков се свърза своевременно с експертите от БДЗП, за да установят състоянието на птицата. Впоследствие бе направен бърз контакт с колеги от „Зелени Балкани” и птицата беше успешно транспортирана до Спасителния център за диви животни в Стара Загора.

Това е втората спасена птица от този вид след сигнал на представители на ЕСО/ НЕК в столицата. Случаят е и поредния пример за успешна и добре синхронизирана работа между гражданските организации и корпоративния сектор.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5761 посещения

OFF

Последно качено » Новини