Календар

Отравяне на диви животни засечено в Елховско

Отравяне на диви животни засечено в Елховскоwww.saveraptors.org

Отровени диви и домашни животни откри в околностите на село Гранитово, община Елхово екип на Българското дружество за защита на птиците след подаден сигнал от съвестни граждани. Екип орнитолози, работещи по проекта LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от Натура 2000 в България” пристигна на място и заедно с кмета на селото и представители на полицията, ветеринарните служби и местни ловци претърсиха района. Открити бяха седем умрели диви животни - 4 чакала, една дива котка, белка и сойка. Бяха намерени и взети образци от отровните примамки, които ще бъдат изпратени в специализирана лаборатория в София за токсикологичен анализ.

Това е третия подобен случай в района от началото на тази година, като при предишните отравяния жертви станаха предимно ловни и овчарски кучета. По данни на очевидци, използваната отрова е изключително силна и кучетата, яли от примамката са умрели за няколко минути. Представители на местната власт и полицията обещаха да предприемат необходимите мерки за разкриване на извършителите и прекратяване на подобни незаконни практики, представляващи опасност за хората и дивите животни.

Използването на отровни примамки е забранено със закон в България, тъй като се счита за изключително опасно не само за дивите и домашните животни, но и за хората, живеещи в района. В страната ни е имало случаи на отровени със стрихнин гъбари след консумация на безопасни ядливи гъби, които са поели опасната субстанция от почвата, върху която са поставяни отровни примамки преди години.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

6879 посещения

OFF

Последно качено » Новини