Календар

БДЗП организира зимно подхранване на царския орел

БДЗП  организира зимно подхранване на царския орел 11 февруари 2010 г. – Зимно подхранване на застрашения царски орел извършва Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). До момента са направени близо 60 подхранвания на седем площадки, които се намират в Сакар, Западна Странджа и Каменски баир (близо до Сливен).

Зимното подхранване е част от дейностите по проекта LIFE+ за опазване на царския орел и ловния сокол. Проектът се финансира от Европейския съюз и се осъществява от БДЗП.

Подхранванията имат за цел да подпомогнат двойките през трудния за оцеляване зимен период, когато намирането на храна е основен проблем за орлите. Другата цел на зимното подхранване е да концентрира младите птици на безопасни за тях места. Районът край Сливен е едно от тези места, където има струпване на млади царски орли.

Зимното подхранване се извършва всяка седмица на седемте площадки, изградени от БДЗП. Акцията е стартирана в началото на ноември. В над половината от случаите, когато на площадките е била оставяна храна за орлите, доброволците са засекли птиците да се хранят, което е голям успех. До момента се наблюдават само птици от гнездящите двойки в околностите. Според данните на БДЗП чрез зимното подхранване, извършено до момента, са подпомогнати минимум 12 от двойките царски орли в България, което представлява 60% от националната популация на вида.

Царският орел е световно застрашен и е една от най-редките дневни грабливи птици както в България, така и в световен мащаб. У нас са регистрирани 20 гнезда на царски орли, но експертите от БДЗП предполагат, че броят им е около 25-30 двойки.

По време на първата година от проекта LIFE+ за опазване на царския орел и ловния сокол през 2009 г. беше достигнат най-големия брой успешно излетели от гнездата млади царски орли, регистриран някога в България. Това беше постигнато благодарение на охраната на гнездата в периода на мътенето и информационните и образователни дейности сред месните хора, извършени от БДЗП.

За допълнителна информация, посетете сайта на проекта: http://www.saveraptors.org

Ако желаете да разгледате сателитния модул, проследяващ с GPS система движенията на младите царски орли посетете: http://www.saveraptors.org/page.php?cat=3&subcat=6

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4569 посещения

OFF

Последно качено » Новини