Календар

До новия европейски комисар по морските въпроси и рибарството: не позволявайте на европейския риболов да избива морските птици!

До  новия европейски комисар по морските въпроси и рибарството: не позволявайте на европейския риболов да избива морските птици! Повече от 2 милиона морски птици са загинали за последното десетилетие откакто ЕС за пръв път се опита да разреши проблема с европейския риболов и в частност със смъртността на морски птици в рибарските мрежи. С цел да бъде спряно ненужното избиване на птиците, BirdLife International и граждани от цяла Европа обединяват сили да привлекат вниманието на новия европейски комисар - Мария Даманаки. През 2010 г. BirdLife се бори за постигане на положителни резултати във връзка със съдбата на морските птици. Надеждите се подсилват от факта, че през 2010 г. светът се готви да отбележи Международната година на биоразнообразието като едновременно с това се предвижда приемане на устойчива Обща политика по рибарство през 2013 г.

Морските птици са били избивани в резултат от дългогодишен риболов. В стремежа да си набавят храна, птиците са ставали жертва на рибарските мрежи и куки. Скоростта, с която много видове изчезват в следствие на риболова е много по-голяма от възможността тези видове да създадат поколение. В този ред на мисли, ако не бъдат взети спешни мерки Мавританският буревестник (Puffinus mauretanicus) е възможно да изчезне в рамките на едно човешко поколение.

Днес това е трагедия, която може да бъде напълно избегната, доколкото вече са тествани успешно мерки, които предотвратяват загиването на птици в рибарските съоръжения. Има доказателства, че прогонването на птиците от риболовните принадлежности е от полза за рибарите от една страна защото биха се предотвратили загубите на скъпоструваща стръв, от друга страна защото биха се увеличили размерите на рибарския улов. Много нации по света, които се занимават с риболов са засвидетелствали пред Европейския съюз мерките, които могат да бъдат взети с цел избягване на проблема.. В тази връзка някои от тези страни са намалили смъртността на птици от рибарски принадлежности почти до нула.

Подкрепете нашия призив. Нека отправим молба към новия европейски комисар по морските въпроси и рибарството да предприеме сериозни и спешни действия, за да бъдат спасени нашите морски птици и европейският риболов да стане по-екологосъобразен.

Моля, присъединете се към петицията на: http://www.birdlife.org/eu/EU_policy/Fisheries_Marine/seabird_pledge.html

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5747 посещения

OFF

Последно качено » Новини