Календар

БДЗП стартира изпълнението на безвъзмездна пилотна схема за подпомагане на земеделските стопани

БДЗП стартира изпълнението на безвъзмездна пилотна схема за подпомагане на земеделските стопаниБългарско дружество за защита на птиците (БДЗП) стартира изпълнението на безвъзмездна пилотна схема за подпомагане на земеделските стопани в три пилотни региона на България - защитени зони за птиците: „Понор”, „Бесапарски ридове” и „Западен Балкан”. Пилотната схема за подпомагане ще се изпълнява през 2010 г. и през 2011 г. в рамките на проект „Опазване на световно значимо биоразнообразие в пасища и ливади с висока природна стойност чрез подкрепа за традиционния местен поминък” финансиран от Глобалния екологичен фонд и изпълняван с подкрепата на Програмата за развитие на ООН.

Мерките, които ще се финансират са: Компенсаторни плащания за Натура 2000, агроекологични плащания, непродуктивни инвестиции и инвестиционни дейности. Тези мерки имат за цел да поощрят земеделските стопани да прилагат земеделски практики свързани с по-доброто опазване на биоразнообразието в избрани затревени площи с висока природна стойност (ВПС).

Срокът за подаване на заявленията за подпомагане е 17:30 ч. на 28 февруари 2010 г. Наръчникът с процедури и насоки за кандидатстване може да бъде свален от сайта на БДЗП - www.bspb.org/grasslands или получен на хартиен носител в офисите на БДЗП посочени по-долу.

Заявленията и приложените документи трябва да бъдат получени до крайния срок определен в поканата, в запечатан плик с препоръчана поща, по куриер или предадени на ръка в централния офис на БДЗП в София или в офиса в Пловдив.

За повече информация се обръщайте към:
София: София 1111, Ж.к. Яворов, бл. 71, вх.4, ап.1, Телефон/факс: (02) 9799 500 , Лице за контакт: Мирослава Дикова, телефон: 0878 599 380, mira.dikova@bspb.org; Стоян Николов, телефон: 0878 599 372, stoyan.nikolov@bspb.org; Борислав Тончев, телефон: 0878 599 361, bobi.tonchev@bspb.org.

Пловдив: Пловдив 4000, ул. П. Ю. Тодоров 27А, П.К. 562, Телефон: (032) 626212 Лице за контакт: Димитър Плачийски, тел. 0878 599 365, Plovdiv@bspb.org, Георги Попгеоргиев, тел. 0878 599 364, georgi.popgeorgiev@bspb.org, Едита Дифова, тел. 0878 599 385, edita.difova@bspb.org.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3983 посещения

OFF

Последно качено » Новини