Календар

Учениците в Бургас и Източни Родопи се запознаха с египетския лешояд и тръноопашатата потапница

Учениците в Бургас и Източни Родопи се запознаха с египетския лешояд и тръноопашатата потапницаНад 20 мултимедийни презентации бяха изнесени в училищата в регионите на град Бургас и Източни Родопи за заплахите, начина на живот и нуждата от опазване на египетския лешояд и тръноопшатата потапница.

Целта на презентациите бе повишаване на природозащитната култура на учениците в районите, които са ключови за опазването на двата вида. Те бяха осъществени в рамките на проект „Глас и взор за застрашените птици”, финансиран от М-Тел ЕКО Грант. Основната цел на проекта е повишаване на информираността и обществената подкрепа за египетския лешояд и тръноопашатата потапница, което е основна и сигурна гаранция за ефективното им опазване.

Членове на БДЗП-Хасково проведоха 11 образователни лекции в училища и читалища в Източните Родопи, с цел популяризиране на опазването на застрашения от изчезване египетски лешояд.

Ученици, учители и студенти присъстваха на серия от мултимедийни презентации, разказващи за работата на БДЗП по опазването на египетския лешояд в България, състоянието на вида на Балканите, Европа и Мала Азия. Учениците научиха и за миграцията и зимуването на лешоядите в Африка и за това какви опасности ги дебнат там, както и как те и тяхното училище могат да се включат в дейностите по опазването на застрашени видове и техните местообитания. Някои от младежите, присъствали на лекциите, вече са част от природозащитни и образователни дейности на Дружеството, а други, надяваме се, предстои да станат. Най-активните деца, както и всеки кабинет по биология получиха календари, плакати, стикери и брошури.

Благодарим на учителите и директорите на училищата, които помогнаха за организирането на презентациите. Лекциите се проведоха в СОУ „Отец Паисий” гр. Кърджали, ОУ „Петър Берон” и СОУ „Никола Вапцаров” гр. Момчилград, СОУ „Св. Кирил и Методий” с. Нановица, ОУ „Васил Левски” с. Равен, ПГТ „Христо Смирненски” и СОУ „Васил Левски” Крумовград, СОУ „Димитър Маджаров” гр. Маджарово, ОУ „Иван Вазов” с. Поточница, ОУ „Никола Вапцаров” с. Звездел, Читалище „Обединение” гр. Кърджали.
Лекциите от БДЗП-Хасково проведоха Ивайло Ангелов, Сание Мюмюн, Волен Аркумарев и Цветомира Йоцова.

В Бургаска област също бяха изнесени мултимедийни презентации. Тяхната тема бе свързана със заплахите, начина на живот и нуждата от опазване на тръноопшатата потапница. Тя е включена в Световния червен лист със статут „Застрашен”. В България, в района на Бургаските езера се намира едно от най-големите и важни зимовища на вида в Югоизточна Европа. Всяка зима тук се събират между 170 и 2230 птици. Липсата на природозащитна култура и непознаването на вида от ловци са сред причините за отстрел и безпокойство. В осъществяването на презентациите се включиха и доброволците на БДЗП Бургас, за което искрено им благодарим.

Надяваме се чрез изнесените мултимедийни презентации да сме успели да допринесем към опазването на двата застрашени вида и да спомогнем за увеличаване на природозащитната култура на обществото ни.

Повече за програмата М-Тел ЕКО Грант може да научите от сайта: www.mtel.bg.

Валентина Ангелова
БДЗП Бургас

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3601 посещения

OFF

Последно качено » Новини