Календар

Сиви жерави (Grus grus) зимуват в България

Сиви жерави (Grus grus) зимуват в БългарияНа 29 декември 2009 г. Петър Петров съобщава в клона на БДЗП в Сливен за ято жерави, които видял южно от града. Веднага към мястото заминават Гиргина Даскалова и д-р Петър Шурулинков, които установяват, че става въпрос за сиви жерави (Grus grus) – вид, включен в Червената книга на България. Птиците са 7 и съставят две семейни групи от по двама родители с по една млада птица. Интересното е, че двете двойки възрастни птици са в брачно оперение. Седмият жерав също е възрастен, но в зимно оперение и очевидно той е водачът на ятото – най-активно се оглежда и през повечето време в буквалния смисъл стои на стража. Жеравите се хранели с опадали зърна в царевична нива. За да предотвратят посегателства срещу жеравите, природозащитниците посещават често мястото и целенасочено не разгласяват случая в медиите. Ятото остава в района до 10 януари.

До към 1970 г. не е известно сиви жерави (Grus grus) да са зимували у нас. За първи път на 25 януари 1972 г. ято от 13 екз. е наблюдавано при с. Тюркмен, Пловдивско. Появите на сиви жерави през зимата зачестяват през следващите десетилетия, когато малки ята са виждани да прелитат дори над хотел Плиска в София. Дали поради глобалното затопляне или по други причини, тенденцията на зачестяване появите на тази рядка птица очевидно се запазва.

Текст: д-р Петър Янков, БДЗП
Снимка: Marek Szczepanek
http://www.marekszczepanek.pl

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

13413 посещения

OFF

Последно качено » Новини