Календар

Кампания за опазване на египетския лешояд

Кампания за опазване на египетския лешоядПрез месец ноември над 400 броя от календара с египетски лешояд за 2010 г. бяха разпространи в около 110 населени места в районите на срещане на вида в България, главно в районите на Източните Родопи, Провадийско-Роякско плато, Русенски Лом и Източна Стара планина.

Най-много календари са раздадени на кметове на села, животновъди, местни жители, магазини и заведения в села, училища, читалища, общини, представители на ловно-рибарски сдружения, служители на държавни лесничейства, РИОСВ, хижи и др. При разпространението на календара винаги накратко бяха разказвани заплахите за вида и опасността от скорошното му изчезване от страната, разяснявана нуждата от опазването му и това как всеки може да помогне.

Дейността е финансирана в рамките на проект „Опазване на египетският лешояд като флагов вид птица в Източна България”, финансиран от Rufford Small Grants Foundation.

До момента около 150 календара са разпространени и сред членове на БДЗП.
Ако подновите членството си в БДЗП до 14 декември 2009 и вие ще получите календар :-)

Снимки

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3408 посещения

OFF

Последно качено » Новини