Календар

БДЗП призова учителите в страната да подпомогнат опазването на царския орел и ловния сокол

БДЗП призова учителите в страната да подпомогнат опазването на царския орел и ловния соколSAVE THE RAPTORS - Опазване на царския орел и ловния сокол в България

През последните два месеца в рамките на Лайф + Проект за опазването на царския орел и ловния сокол в България бяха проведени 12 срещи касаещи образователните практики на БДЗП. Десет от тях - в градовете Хасково, Бургас, Ямбол, Пловдив, Ловеч, Габрово, Пазарджик - бяха с учители по природни науки, работещи на териториите на десетте ключови Натура 2000 места за опазването на ловния сокол и царския орел в България.

На всяка среща участниците се запознаваха с целите и дейностите на проекта, като особено внимание беше отделяно на приоритетите в областта на образованието. Цел на срещите бе търсене и откриване на учители, желаещи да се включат в предстоящите (и бъдещи) дейности на Дружеството за защита на птиците.

Следваща стъпка на ще бъде изготвянето и отпечатването на помагало касаещо екологичното образование и опазването на природата в страната, което по забавен и интерактивен път ще изгражда екологично мислене в подрастващите.

Екипът по проекта “Опазване на царския орел, ловния сокол и ключовите за тях места от националната екологична мрежа Натура 2000” благодари на всички - партньори, колеги, доброволци - които съдействаха за осъществяването на срещите.

За повече информация:
Николай Терзиев
nikolai.terziev@bspb.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3318 посещения

OFF

Последно качено » Новини