Календар

БДЗП Бургас в нов проект за екологично образовние

БДЗП Бургас в нов проект за екологично образовниеСтартира изпълнението на проекта "Здраве за щастие", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". В него участват Община Бургас, Българско дружество за защита на птиците, Сдружение "Равновесие", ОУ "Васил Левски" - град Българово, ОУ "Христо Ботев" - квартал "Победа" и ОУ "Христо Ботев" - квартал Сарафово.
Основната цел на проекта е въвеждане на атрактивни извънкласни и извънучилищни дейности, насочени към здравното и екологично образование, които да послужат като превенция срещу отпадането на деца от училище. Това ще стане чрез създаване на мрежа от училищни клубове със здравна и екологична насоченост.

Специфичните цели на проекта предвиждат:
- Създаване на клубове "Здраве за щастие", насочени към подобряване на здравния статус и образователното ниво сред ромската общност;
- Ограничаване на агресивното поведение чрез включване в алтернативни природосъобразни дейности;
- Формиране на навици и умения за опазване на околната среда, за справяне с екстремни ситуации в природата.

Основните дейности по проекта включват провеждане на обучения по подхода "Връстници обучават връстници", сформиране на клубове по здравно образование "Здраве за щастие" в трите споменати училища, клубове "Екология и туризъм" в трите училища, организиране на летен лагер и пролетно еко училище. БДЗП Бургас ще има отговорна роля в изпълнението на дейностите по проекта.

За периода от стартирането на проекта до момента са изготвени графици за работа, обучителни и информационни материали. Неговото изпълнение ще продължи до 30.06.2010 г. Общият бюджет на проекта е 85 461,16 лв.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5600 посещения

OFF

Последно качено » Новини