Календар

Стартира орнитологичният мониторинг на Бургаските езера

Стартира орнитологичният мониторинг на Бургаските езераПрез почивните дни (14-15 ноември) стартира орнитологичният мониторинг на Бургаски езерен комплекс. Той се осъществява от доброволците и експертите на БДЗП – Бургас.

По време на мониторинга бяха наблюдавани 41 747 екземпляра птици от 39 вида птици. С най-голяма численост са белочелите водни кокошки – 20 140 екземпляра и кафявоглавите потапници – 9 810 екземпляра. Интересни бяха наблюденията и на 7 бели лопатарки, 47 белооки потапници и 67 тръноопашати потапници. Тръноопашатата потапница е световно застрашен вид, а езерото Вая е ключово място за зимуването му в България. След обработката на данните се оказа, че миналата година по същото време, тръноопашатите потапници са били с почти същата численост – 68 екземпляра.


Мониторингът на влажните зони и водолюбивите птици е между националните приоритети, които всяка страна следва да прилага като задължения по две международни конвенции – Рамсарската и Бонската. Той дава ясна картина за състоянието на влажните зони, като способства да се определи с относителна точност числеността и видовата принадлежност на водолюбивите птици, да се отбележат нарушенията на природозащитното законодателство, както и да се обучат доброволците на БДЗП в експертна работа. Числените и видови характеристики на водолюбивите птици се определят от предварително набелязани точки, които дават възможност за 100 % покритие на водоемите. Общата площ на влажните зони около гр.Бургас е около 9.200 ха. В тях влизат Поморийско езеро, Атанасовско езеро, ез.Вая, яз.Мандра, яз.Медово, яз.Порой. Защитените територии в комплекса са 7, а Рамсарските обекти – 4.

Орнитологичният мониторинг на Бургаския езерен комплекс е сред основните природозащитни дейности на Българско дружество за защита на птиците – клон Бургас. През изминалите два почивни дни, в него се включиха шест доброволеца на Дружеството със засилен интерес към птиците и опазването на биоразнообразието.

Димо Димчев – Природозащитен център „Пода”
poda@bspb.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3192 посещения

OFF

Последно качено » Новини